Gumb išči|

Zapri iskalnik

08.04.2016 / Projekti

Krožišča na vstopu v brežiško občino bodo ozelenela v novi podobi

Deli na FBNatisni

Brežice, 8. april – S 1. aprilom se je začelo urejanje krožišča v Spodnji Pohanci, ki je prvo od osmih krožišč na vstopnih točkah v občini, za katere se načrtuje zelena ureditev v slogu značilnosti občine. Značilnosti občine – gradovi, reke, vinogradi, sadovnjaki in travniki bodo prikazani kot zelene ureditve s trajnicami, enoletnimi rastlinami in grmovnicami, ki so značilne za naše okolje in potrebujejo minimalno vzdrževanje, kar na dolgi rok predstavlja tudi nižje stroške. Zelenica na krožišču v Spodnji Pohanci bo imela tako zasajeno trto in zeliščne trajnice (sivka, materina dušica, perjanka, ...), ker predstavlja vhod v vinorodno-sadjarsko pokrajino.

Postopno urejanje osmih krožišč

Občina Brežice se zaveda pomena turizma in primerno urejenih točk ob vstopu v občino, zato je izdelala Idejni projekt za celostno ureditev krožišč v občini Brežice. Projekt predvideva postopno ureditev zelenic na krožiščih  na vstopnih točkah v občino, kjer bo obiskovalce opozarjala na naravne danosti občine.  Izbrana krožišča so locirana na najbolj frekventnih cestah, ki v občino pripeljejo največ obiskovalcev.

Urejanja krožišča 8 - Spodnja Pohanca 1

To so krožišče pri priključku Obrežje (1), krožišči pri avtocestnem priključku Brežice, na levi strani AC (Čatež ob Savi) (3) in desni strani AC (Dvorce) (2), krožišče na Bizeljski cesti ob vstopu v mesto Brežice (5), krožišče pri Hoferju (6), krožišče pri Tušu (7), krožišče v naselju Spodnja Pohanca (8), krožišče Trnje pri Petrolu (4). Najprej bosta urejena krožišča, ki nista imela posebne zelene ureditve, postopoma bodo sledila druga krožišča, katerih del zasaditev se bo dopolnjeval z obstoječimi zelenimi ureditvami.

Lokacije 8 krožišč na vstopnih točkah občine

Reke, vinogradi, travniki

Osnovna zamisel pri snovanju ureditev in zasaditev na krožiščih so značilnosti občine, ureditve krožišč bodo na trajen način predstavljale prostorske značilnosti občine ob minimalnem vzdrževanju rastja.  Značilnosti občine – gradovi, reke, vinogradi, sadovnjaki in travniki bodo prikazani kot ureditve na teme travnika, geotermalnega izvira, obrečnega habitata, grajskega vrta in vinske trte.

Idejna zasnova ureditve 8 krožišč na vstopnih točkah

Izbor zasajenih rastlin temelji na trajnosti, biodiverziteti, samooskrbi, ekonomičnosti in pojavnosti v naravi v tem okolju. V zasaditvah se ohranjajo obstoječe rastlinske vrste. Izbrane rastline za večplastno zasaditev so dolgo živeče trajnice, enoletnice in prostorastoče grmovnice, ki preživijo zahtevne vremenske razmere (obilne padavine, mraz, suša) in niso zahtevne za vzdrževanje. Izbor rastlin poudarja sonaravno gospodarjenje in varstvo naravnih virov (vode) pri urejanju krožišč, katerih podoba se bo v skladu z rastjo rastlin spreminjala skozi letne čase.

Urejanja krožišča 8 - Spodnja Pohanca 2

Urejanja krožišča 8 - Spodnja Pohanca 3

Projekt je pripravilo podjetje HORTIS biro d.o.o., ki bo uredilo tudi prvi dve krožišči – krožišče pri avtocestnem priključku Brežice na desni strani pri naselju Dvorce in krožišče v naselju Spodnja Pohanca. Vrednost projekta znaša dobrih 21.000 evrov.