Gumb išči|

Zapri iskalnik

23.11.2016 / Projekti

Potek gradnje pločnika Krška vas-Velike Malence

Deli na FBNatisni

Velike Malence, Krška vas – V želji po zagotavljanju varnosti v prometu za vse udeležence, še posebej pešce, ki so najbolj ranljivi, Občina Brežice nadaljuje z gradnjo pločnikov, kolesarskih stez in sanacijo cest. V jeseni se je pričela gradnja pločnika na cestnem odseku Krška vas-Velike Malence, kjer bo zaradi dotrajanosti sanirano tudi vozišče. Dela bodo zaključena predvidoma do konca meseca maja 2017.

Skladno s sklenjeno pogodbo se bila izvedena  pripravljalna dela na območju gradbišča, ki so zajemala tudi geomehanske raziskave območja gradnje, v okviru katerega je bilo pred samim začetkom gradnje preverjena kvaliteta terena, tudi kvaliteta slojev pod voziščem in stabilnost nasipnih brežin pod in nad cesto. Na podlagi raziskav, ki so se izvajale v mesecu avgustu, je bilo potrebno nekatere rešitve iz projektne dokumentacije, ki je bila osnova za dela, ustrezno prilagoditi. Izdelan je bil prilagojen izvedbeni načrt po usmeritvah geomehanika/geotehnika, po katerem so se dela že začela izvajati.

Območje projekta gradnje pločnika je razdeljeno v tri faze, ki so opredeljene glede na način izvedbe (izhajajoč iz ugotovitev geomehanika). Izvajalec del, ki je bil kot najugodnejši izbran v postopku javnega naročanja, je KOP Brežice d.d.. Del gradbišča  bo nadzorovan tudi s strani arheologov.

Vrednost celotne investicije gradnje pločnika in sanacije dela ceste znaša dobrih 194.500 evrov. Dela, ki se izvajajo na terenu, zajemajo izgradnjo pločnika v dolžini 600 m (širine 1,5 m) z opornimi zidovi na mestih večjih brežin in sanacijo ceste v dolžini 800 m (predvsem preplastitev z morebitnimi plombami) ter kamnito zložbo na mestih, kjer se vozišče poseda.

Dela potekajo na trasi od območja pod pokopališčem na Velikih Malencah do območja pred križiščem z mostom v Krški vasi z delno (občasno) zaporo ceste.

Gradnja pločnika Velike MalencePločnik velike malencePločnik Velike malence 2