Gumb išči|

Zapri iskalnik

11.10.2017 / Projekti

Gradnja pločnika v smeri od dobovskega vrtca proti naselju Mali Obrež

Deli na FBNatisni

Dobova – V jesenskem času so se pričela dela gradnje pločnika Mali Obrež – 1. faza, ki predstavlja nadaljevanje pločnika v smeri od OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova proti naselju Mali Obrež. Dela zajemajo izgradnjo pločnika ob lokalni cesti LC 024270 Kapele – Dobova, od vrtca Dobova do križišča z javno potjo JP 5258371 Gaberje – Mali Obrež v dolžini cca 840 m. Ob izgradnji pločnika se bo odstranila in izvedla tudi nova javna cesta razsvetljava, urejeno bo odvodnjavanje in avtobusno postajališče. V skladu s pogodbo je načrtovan zaključek del do konca maja 2018.

Pogodbena vrednost izvedbe 1. faze pločnika Mali Obrež znaša 195.072,58 EUR. Sredstva zagotavlja Občina Brežice. Izvajalec del je v postopku javnega naročanja izbrano podjetje HPG Brežice d.o.o..

Gradnja pločnika Mali Obrež

Občina Brežice v skladu s proračunskimi možnostmi skrbi za investicije za izboljšanje prometne varnosti, poleg sanacije cest predvsem z gradnjo pločnikov in kolesarskih stez.

V letu 2017 Občina namenja 3 milijone evrov za urejanje cest, pločnikov in kolesarskih stez. Letos so se zaključile investicije: gradnja pločnika Velike Malence, urejanje Vinarske ceste na Bizeljskem, kolesarska steza in pločnik Čatež ob Savi, II. faza pločnika Velika Dolina in gradnja pločnika in kolesarske steze ob Dobovski cesti v Brežicah.

V izvajanju je gradnja pločnika in sanacija ceste R3-676 Spodnja Pohanca – Artiče (gradnja pločnika Trebež), izvedba pločnika ob obnovi regionalne ceste R3-670 - odsek Bizeljsko-Orešje in izgradnja pločnika ob izgradnji infrastrukture ob povezovalni cesti med Dobovsko in Prešernovo cesto v Brežicah.

Potekajo tudi pripravljalna dela za gradnjo pločnika Globoko in pločnika Župelevec, pred začetkom izvedbe pa je tudi investicija za ureditev lokalne ceste čez Cerino z izvedbo pločnika.  

Občina Brežice namenja prometni varnosti posebno skrb, prednost imajo ureditve ob šolskih poteh in nevarnih odsekih cest, izvedba pa je odvisna od sredstev v proračunu. Občina Brežice ima sicer na voljo zelo omejena sredstva za investicije, še posebej od l. 2013, ko je država pričela krčiti sredstva občinam za investicije.