Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

06.11.2013 / Civilna zaščita

Gasilska vaja »Požar – Brežice 2013«

Deli na FBNatisni

Gasilska zveza Brežice je izvedla gasilsko vajo z imenom »Požar – Brežice 2013«…

Gasilska zveza Brežice je v sredo, 6. novembra 2013 ob 17:30. uri izvedla gasilsko vajo z imenom »Požar – Brežice 2013« s predpostavko, da je zagorelo v pisarni Komunale Brežice d.o.o., na podstrešju stavbe Občinske uprave Občine Brežice na naslovu Cesta prvih borcev 18 v Brežicah.

Ob 17:15. uri so prostovoljni gasilci PGD Krška vas pripravili v pisarni Komunale Brežice d.o.o. napravo za zadimljenje, ki so jo ob 17:29. uri sprožili. V skladu s scenarijem vaje je ob 17:30. uri mimoidoči na Cesti prvih borcev opazil dim na strehi stavbe Občinske uprave Občine Brežice in poklical Regijski center za obveščanje Brežice (ReCO Brežice) na telefonsko številko 112. Že po nekaj minutah so po prvem pozivu pričeli prihajati na kraj dogodka prostovoljni gasilci PGD Brežice in PGD Brežice okolica. Na podlagi zahteve vodje intervencije za pomoč v notranjih napadih pa po drugem pozivu še prostovoljni gasilci PGD Bukošek in PGD Cerina. Kmalu je vodja intervencije preko ReCO Brežice zahteval še izvedbo tretjega poziva. Tako so prispeli na pomoč še prostovoljni gasilci PGD Mihalovec, PGD Skopice, PGD Veliki Obrež, PGD Cerklje ob Krki, PGD Kapele, PGD Obrežje, PGD Velika Dolina, PGD Pišece in PGD Bizeljsko.

Gasilska vaja, ki jo je uspešno vodil poveljnik Gasilske zveze Brežice, Darko Leskovec in v kateri je sodelovalo 151 prostovoljnih gasilcev z 29 vozili, je bila zaključena približno ob 19:00. uri. Prostovoljni gasilci prostovoljnih gasilskih društev v okviru Gasilske zveze Brežice so pokazali veliko mero znanja, usposobljenosti ter pripravljenosti pomagati v težkih razmerah.

Ob zaključku vaje se je Župan občine Brežice, gospod Ivan Molan zahvalil vsem prostovoljnim gasilcem, ki so sodelovali na vaji ter izpostavil njihovo požtrvovalnost, ko se ob urjenjih seveda še poveča njihova sposobnost za izvedbe uspešnih intervencij v primeru potreb.

Sodelujočim se je seveda zahvalil tudi predsednik Gasilske zveze Brežice in predsednik Gasilske zveze regije Posavje, gospod Mihael Boranič, poveljnik Gasilske zveze regije Posavje, gospod Gašper Janežič in poveljnik Gasilske zveze Brežice, gospod Darko Leskovec.

Svetovalec za področje zaščite in reševanja, Roman Zakšek

   004 009  037

   051 053  057

   059 060 062

   064 065 068

   A069 071 075

   092 095  107

    101 112 A118