Gumb išči|

Zapri iskalnik

12.12.2014 / Sporočila za javnost

Konstituiran Nadzorni odbor Občine Brežice

Deli na FBNatisni

Brežice, 11. december – Z delovanjem je pričel Nadzorni odbor Občine Brežice. Člane nadzornega odbora je na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdil občinski svet. Ta je v nadzorni odbor imenoval Maksimilijano Stanič, Franjo Žokalj, Dražena Levojevića, Stanislava Ilca (ml.) in Petrijo Stojanović Škul. Ti so na svoji prvi seji izmed sebe izbrali predsednico in namestnico predsednice – nadzorni odbor bo v novem mandatu vodila Franja Žokalj, njena namestnica bo Maksimiljana Stanič, ki je nadzorni odbor uspešno vodila v preteklem štiriletnem mandatu.

O nadzornem odboru

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Pri izvajanju nalog iz svoje pristojnosti nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.