Gumb išči|

Zapri iskalnik

19.03.2015 / Sporočila za javnost

ZBIRANJE VLOG ZA VPIS V VRTEC

Deli na FBNatisni

Pričelo se je zbiranje vlog za vpis v programe vrtcev za šolsko leto 2015/2016

 

Spoštovani starši!

Občina Brežice, Vrtec Mavrica Brežice in vrtci pri osnovnih šolah: Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, Dobova z enoto v Kapelah, Globoko, Maksa Pleteršnika Pišece in Velika Dolina

obveščamo vse zainteresirane starše o zbiranju vlog za vpis

v programe vrtcev za šolsko leto 2015/2016:

 

·         dnevni program:  v trajanju od 6 do 9 ur dnevno,

·         krajši program:  za otroke starejše od 3 let, v trajanju 570 ur: 3 ure na dan, med 9. in 12. uro, v dneh šolskega koledarja (program bo izveden, če bo vpisanih najmanj 17 otrok) in

·         poldnevni program:, v trajanju 4 ure na dan, vse delovne dni v letu, med 9. in 13. uro (program bo izveden, če bo vpisanih najmanj 17 otrok).

 

Vabimo Vas, da izpolnjene vloge na obrazcu, ki ga dobite v vrtcu, osnovni šoli ali na spletni strani vrtca oziroma šole,  osebno prinesete ali pošljete po pošti v želeni vrtec, v času

od  23. marca do 27. marca 2015, od 8 do 16 ure.

V vrtcu bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem letu 2015/2016, s pričetkom od 1. 9. 2015. K oddaji vloge vabimo tudi starše otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnili šele med šolskim letom.

Vrtec lahko sprejme otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis: starost najmanj enajst mesecev in prenehanje pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (20. člen Zakona o vrtcih, Ur.l. RS, št. 12/1996, 44/2000, 78/2003, 113/2003-UPB1, 72/2005, 100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF) (v nadaljevanju: zakon).

Na podlagi števila prejetih prijav za vpis, izpolnjevanja pogojev za vpis ter kapacitet posameznih vrtcev bo pripravljena organizacija dela vrtcev za šolsko leto 2015/2016.

·         V oddelke bodo razporejeni otroci, ki  bodo z začetkom šolskega leta  izpolnjevali pogoje za vključitev.

Pred začetkom šolskega leta boste povabljeni k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, ki jo morate podpisano vrniti v 15 dneh od vročitve poziva. S podpisom pogodbe se šteje, da je otrok z datumom, ki je napisan na pogodbi, vključen v vrtec (20. člen zakona). V primeru, da podpisane pogodbe v roku ne vrnete v vrtec, se šteje, da ste vlogo umaknili.

·         Vloge za otroke, ki do začetka šolskega leta ne bodo izpolnjevali  pogojev za vključitev, bo vrtec evidentiral.

V kolikor bo vrtec razpolagal s prostimi mesti med šolskim letom, bo za evidentirane vloge ob pogoju, da otrok izpolnjuje vse pogoje za vključitev, staršem posredoval povabilo k sklenitvi pogodbe v mesecu pred želenim datumom vključitve otroka v vrtec.

·      Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok.