Gumb išči|

Zapri iskalnik

31.03.2015 / Župan

Posaditev medovitih dreves ob 10. obletnici vodenja občine

Deli na FBNatisni

Brežice, 31. marec – Župan občine Brežice Ivan Molan se je odzval vseslovenski akciji Slovenske čebelarske zveze »Človek posadi, čebela opraši« in je medovito drevo, lipo, ki jo je prejel v okviru te pobude, posadil ob 10. obletnici vodenja občine v parku pri spomeniku kmečkim uporom (t.i. kosah). Županu so se pri posaditvi lipe pridružili predstavniki Občinske čebelarske zveze Brežice in Čebelarskega društva Brežice. Občinska čebelarska zveza Brežice je medovito drevo vrste evodija podarila Osnovni šoli Brežice za obogatitev drevesnega parka.

 V_Bre__icah_posadili_medoviti_drevesi_03.JPG

 

V_Bre__icah_posadili_medoviti_drevesi_01.JPG
 

Čebelarji so se zahvalili za podporo njihovemu delu tako občini kot šoli in napovedali, da bodo podarili sadike dreves vrste evodija (cveti julija in avgusta in je izjemno pomembna za prehrano čebel) tudi ostalim osnovnim šolam v občini. Župan Ivan Molan je predstavnikoma občinske čebelarske zveze, Jožetu Kelharju in Ludviku Divjaku, ter predstavniku Čebelarskega društva Brežice Martinu Vimpolšku zagotovil, da bo občina pri zasaditvah na javnih površinah upoštevalo predloge čebelarjev in posadila medovite rastline.

O akciji posaditve medovitih rastlin_tajnik Občinske čebelarske zveze Brežice Jože Kelhar.MP3

O saditvi medovitega drevesa pri OŠ Brežice_ravnateljica mag. Marija Lubšina Novak.MP3

 V_Bre__icah_posadili_medoviti_drevesi_07.JPG

V_Bre__icah_posadili_medoviti_drevesi_08.JPG

V_Bre__icah_posadili_medoviti_drevesi_13.JPG

V_Bre__icah_posadili_medoviti_drevesi_15.JPG

Ob 10. obletnici vodenja občine Brežice

Desetletje vodenja Občine Brežice, ki skrbi za potrebe skoraj 25.000 občank in občanov, predstavlja pomemben del v razvoju krajev občine.

O desetletju vodenja občine Brežice_župan Ivan Molan.MP3

Med največje dosežke v času vodenja Občine Brežice lahko štejemo dosledno uresničevanje nalog občine, reorganizacijo občinske uprave in racionalizacijo poslovanja, zagotavljanje sredstev za posredne in neposredne pomoči posameznikom in gospodinjstvom ter društvom kljub nižanju državnih sredstev, zagotavljanje podpore podjetništvu, uresničitev večjih infrastrukturnih projektov (teh je bilo v desetih letih za več kot 100 milijonov evrov) z uspešnim črpanjem evropskih in državnih sredstev (dobrih 40 milijonov evrov) in nenehna skrb za kakovostno bivanje občank in občanov.

Med posebne dosežke štejemo dejstvo, da je občina uspela zagotavljati prostor v vrtcih za vse otroke, ki so jih starši želeli vključiti v programe predšolske vzgoje. Prav tako je poseben dosežek ustanovitev in uspešno delovanje Fakultete za turizem Univerze v Mariboru v Brežicah in javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o..

 Vrtec_na_novi_lokaciji_07.JPG

Uresničeni večji projekti desetletnega obdobja

 

·         Reorganizacija občinske uprave in racionalizacija poslovanja

·         Uvedba sistema kakovosti vodenja (ISO standard)

·         Racionalizacija javnih zavodov

·         Prireditev Brežice, moje mesto

·         Začetek obnove Ceste prvih borcev 

·         Izgradnja OŠ Bizeljsko

·         Ureditev parkirišč Pod obzidjem

·         Obnova in dograditev Knjižnice Brežice 

·         Sanacija deponije Dobova

·         Ureditev Zbirnega centra Boršt

·         Obnova gradu, I. faza

·         Obnova OŠ Brežice

·         Urejanje starega mestnega jedra

·         ČN in kanalizacija Brežice

·         ČN in sekundarna kanalizacija Globoko

·         Komunalna ureditev IPC Brezina

·         Obnova Mladinskega kulturnega centra in  mladinskega hotela Brežice

·         Izgradnja Večnamenske športne dvorane Brežice

·         Obnova Ceste prvih borcev 36 (prostori današnje Fakultete za turizem)

·         Celotna obnova gradu II. faza

·         Rekonstrukcija lokalne ceste Kapele-Župelevec-Dobova

·         Sanacije lokalne veste Čatež-Terme Čatež

·         Sanacija lokalne ceste Bušeča vas-Brvi-Stojanski vrh

·         Izgradnja sekundarne kanalizacije za priključevanje na ČN Brežice (I. in II. faza)

·         Izgradnja sekundarne kanalizacije za priključevanje na ČN Globoko (III. faza)

·         Izgradnja vodovoda Cerklje ob Krki (II. faza)

·         Izgradnja mostu v Zgornji Pohanci

·         Obsežna obnova javne razsvetljave (za energetsko učinkovito obnovo JR, zamenjava 1038 svetilk)

·         Urejanje obrtne cone Dobova

·         Sprejet Občinski prostorski načrt

·         Energetske sanacije  Doma kulture Brežice, Zdravstvenega doma Brežice, OŠ Velika Dolina

·         Mednarodne glasbene delavnice –  edina občina z dvakrat zaporedoma pridobljeno podporo  pri Evropski komisiji

·         Obnova tržnice Brežice

·         Izgradnja Vrtca Mavrica

 

Svecana_prireditev_ob_odprtju_Viteske_dvorane_02.JPG

 

 Mejniki in sodelavci v desetletju vodenja občine

 

·         Nadomestne volitve 2005

·         priprava projektov za črpanje sredstev v okviru Operativnega programa EU v obdobju 2007-2013

·         začetek poletnega festivala »Brežice, moje mesto«

·         podžupanja (nepoklicna) dr. Stanka Preskar

mandat 2005-2006

·         podžupan (nepoklicni) Davor Račič

mandat 2005-2006

 

·         Lokalne volitve 2006

·         podpisan Dogovor o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega Letališča Cerklje ob Krki z Ministrstvom za obrambo (2007)

·         uvedba standarda kakovosti ISO 9001:2008 (2008)

·         prvič obeležili Dan invalidov in bolnikov občine Brežice (2008)

·         komunalno urejena IPC Brezina predana v namen (2009)

·         ustanovitev Fakultete za turizem v Brežicah (2009)

·         podžupanja (poklicna) Patricia Čular

mandat 2006-2010

·         podžupanja (nepoklicna) Milena Jesenko

mandat 2008-2010

 

·         Lokalne volitve 2010

·         v občini začne delovati družba HESS - Hidroelektrarne na spodnji Savi (2011)

·         Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem (2011)

·         otvoritev Večnamenske športne dvorane Brežice (2012)

·         začetek računalniških tečajev za starejše Migam z@ računalnikom (2013)

·         umeščanje pomembnih državnih projektov (HE Brežice in Mokrice)

·         ustanovitev JP Komunala Brežice d.o.o. (v 100% lasti občine)

·         podžupanja (poklicna) Patricia Čular

mandat 2010-2012

·         podžupanja (nepoklicna) Vladka Kežman

mandat 2011-2014

·         podžupanja (poklicna) Katja Čanžar

mandat 2012-2014

 

·         Lokalne volitve 2014

·         začetek gradnje HE Brežice

·         podžupanja (poklicna) Katja Čanžar

mandat 2014-

 

 HE_Br_kamen_1.JPG

Načrt za prihodnje in priložnosti za razvoj

V sedanjih razmerah bo občini predstavlja izziv zagotavljanje in ohranjanje standarda življenje v občini. Občina bo tudi v prihodnosti nadaljevala z zagotavljanjem enakomernega razvoja vseh krajev občine.

Občina Brežice z vlaganjem v infrastrukturo, tako pri zagotavljanju dostopnosti do varovanja okolja, ostaja privlačna za obiskovalce hkrati pa zagotavlja kakovostno bivalno okolje občankam in občanom. Na področju okoljevarstva in infrastrukture bo občina zagotavljala sredstva za kakovostno vodooskrbo in prometno varnost ter dostopnost ob vlaganjih v energetsko učinkovitost (zniževanje porabe energije in tekočih stroškov).

Ureditev rekreativnih površin ob hidroelektrarni in načrtovana ureditev kolesarskih poti bosta okrepila turistično ponudbo občine ob zdraviliškem turizmu, pohodništvu, vodnih športnih. Občina bo sama in ob podpori za to namenjenih javnih zavodov spodbujala k povezovanju tako turističnih kot kmetijskih subjektov na področju turizma, ki ima v občini vse pogoje za nadaljnji razvoj ter tudi s povezovanjem športnega in zdravstvenega turizma s ponudbo kulturnih dejavnosti in prireditev

 

Na področju gospodarstva bo občina spodbujala preusmeritev iz uspešnega investicijskega cikla na vsebine tudi z iskanjem investitorjev za industrijske in obrtne cone ter povezovanjem podjetništva, turizma in kmetijstva.

 

Pri izobraževalnih dejavnostih želi  občina ohraniti kakovost, izboljšati kakovost dela in učenja z ureditvijo objektov osnovnih šolah in podpirati  nadgradnjo Fakultete za turizem Univerze v Mariboru z raziskovalno in mednarodno dejavnostjo.