Gumb išči|

Zapri iskalnik

21.07.2015 / Sporočila za javnost

Na julijski seji svetniki potrdili preimenovanje OŠ Dobova v OŠ dr. Jožeta Toporišiča

Deli na FBNatisni

Brežice – Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Brežice so se sestali na julijski seji, kjer so obravnavali 18 točk dnevnega reda. Potrdili so mandat novemu svetniku Ferdu Pinteriču, ki je bil izvoljen na nadomestnih volitvah. Svetniki so sprejeli tudi pripombe na predlog novega Pravilnika o nujni medicinski pomoči, ker predlog predvideva, da bi občina ostala brez urgentnega zdravnika na terenu, kar pomeni nižjo kakovost oskrbe in daljše dostopne čase nujne pomoči na terenu za občane. Občinski svet se zavzema za ohranitev urgentnega zdravnika na terenu ob urgentnem centru ter s tem za ohranitev kakovosti življenja v občini.

julij 2015_Župan Ivan Molan o 7 seji Občinskega sveta Občine Brežice.MP3

Preimenovanje osnovne šola v spomin in priznanje velikemu jezikoslovcu Jožetu Toporišiču

Svetniki so po skrajšanem postopku sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Dobova. Sprememba odloka zajema preimenovanje Osnovne šole Dobova v Osnovno šolo dr. Jožeta Toporišiča, vodilnemu slovenskemu jezikoslovcu v spomin in priznanja.  Dr. Jože Toporišič je bil rojen na Mostecu, osnovno šolo je obiskoval v Dobovi in bil tudi častni občan Občine Brežice.

Izvajanje proračuna, reorganizacija uprave in novi projekti

V nadaljevanju so se člani občinskega sveta seznanili s poročilom o realizaciji proračuna Občine Brežice v obdobju januar-junij 2015. Realizacija prihodkov je v prvih šestih mesecih znašala 38%, realizacija odhodkov pa 33%. V tem času so se zaključevale investicije temeljite obnove Prosvetnega doma Artiče in Večnamenskega doma Bizeljsko, zaključila se je ureditev zunanjih športnih površin pri OŠ Dobova in izgradnja mostu v Zgornjem Obrežu. V drugi polovici leta se zaključuje večletni projekt Hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema ter izgradnja pločnikov Bukošek in Dobova.

V nadaljnjo obravnavo je bil sprejet Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice. Ta predlaga reorganizacijo z obstoječimi zaposlenimi, v okviru sprejetega kadrovskega in finančnega načrta. Za potrebe črpanja sredstev pri novi evropski finančni perspektivi, kjer je poudarek na vsebinskih projektih in povezovanju ter za potrebe poenotenja javnega naročanja bo ustanovljen nov oddelek občinske uprave - Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila in spremenjen sedanji Oddelek za družbene dejavnosti v Oddelek za družbeni dejavnosti, gospodarstvo in razvoj.

7_seja_OS_julij_2015_5.jpg

Občinski svet je potrdil spremembo meje Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za Terme Čatež, ki omogoča širitev tematskih vsebin. Zeleno luč je dobil tudi Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije za objekt »Izgradnja pločnika na Velikih Malencah«, ki bo podlaga za objavo javnega naročila za izbor izvajalca. Pločnik bo izboljšal varnost v prometu, načrtovana trasa sega od Gostišča Prah na Velikih Malencah do pokopališča pri cerkvi Sv. Martina.