Gumb išči|

Zapri iskalnik

01.10.2015 / Zanimivo

1. oktober – mednarodni dan starejših

Deli na FBNatisni

Brežice – V Evropi se prebivalstvo stara, podobno sliko starostne strukture prebivalcev kaže tudi Slovenija, ki ima skoraj 18 odstotkov prebivalcev starih 65 in več let. Odstotek starejših je v občini Brežice še nekoliko višji, starostno mejo 65 in več let dosega že vsak 5. občan. Ker se občina zaveda pomena kakovosti življenja v zrelih letih poleg z zakonodajo določenimi nalogami za starejše namenja dodatna sredstva in preko t.i. nadstandardnih programov izboljšuje kakovost življenja starejših občanov. Ti programi so računalniško opismenjevanje starejših Migam za računalnikom, brezplačne vadbe projekta Šport ZA zdravo starost in projekt Starejši za starejše.

Redna skrb za starejšo populacijo občanov vključuje programe pomoči socialnega varstva (oskrbovalnine v domovih, pomoč na domu, družinski pomočnik) in sofinanciranje preventivnih programov društev s področja zdravja (društva v sodelovanju s Splošno bolnišnico Brežice). Občina preko sofinanciranja programov javnih del omogoča pomembne programe Družabništva in spremljanja v Domu upokojencev Brežice in Splošni bolnišnici Brežice, preko javnih razpisov namenja sredstva še za delovanje društev upokojencev, izgnancev, kulturnih društev in vseh ostalih, ki v svojih vrstah združujejo starostnike.

1 oktober Svetovni dan starejših župan občine Brežice Ivan Molan o programih za starejše

Nadstandardni programi – šport, sociala in izobraževanje

V brežiški občini so starejšim občanom na voljo še nadstandardni programi – zelo priljubljen je program računalniškega opismenjevanja starejših Migam za računalnikom. V letih od 2012 do 2015 je bilo izvedenih kar 48 začetnih in 8 nadaljevalnih tečajev za 549 oseb, večinoma upokojencev, med temi sta dva najstarejša tečajnika štela 82 let.

IMG 8639

Uspešni udeleženci računalniškega tečaja Migam za računalnikom

Z evropskim projektom Šport ZA zdravo starost je občina omogočila brezplačno vadbo v času od poletja do jeseni, s usposobljenimi vaditelji, ki so vaje prilagodili starejšim, starejšim je bil namenjen tudi petdnevni turistično-športni oddih.

V sklopu projekta Šport ZA zdravo starost na pohodu v Nacionalnem parku Plitvi1 109

Med aktivnostimi projekta Šport ZA zdravo starost je bil tudi pohod po nacionalnem parku Plitvice

Občina namenja svojo podporo tudi projektu Starejši za višjo kakovost življenja doma Zveze društev upokojencev, prepoznanega v okolju kot »Starejši za starejše«, ki ga izvajajo na območju občine Brežice Društvo upokojencev Brežice, Društvo upokojencev Dobova Kapele in Društvo upokojencev Bizeljsko. Občina Brežice projekt sofinancira letno v višini 3.000 EUR in letno zagotovi dostop do informacij o občankah in občanih, starejših od 69. leta, ki jim je projekt namenjen. Program povezuje 56 aktivnih prostovoljk, ki so v letu 2014 vključile 2.989 starejših (74,5% vseh starejših od 69. leta) in izvedle 2.043 obiskov na terenu.

Ob dnevu starejših, ki ga je l. 1990 razglasila Generalna skupščine Združenih narodov, bo podrobneje izvajanje projekta Starejši za starejše na srečanju prostovoljcev, ki ga organizira Občina Brežice, županu občine Brežice Ivanu Molanu  predstavila regijska koordinatorka projekta Ida Križanec.