Gumb išči|

Zapri iskalnik

14.10.2015 / Projekti

Zaključen posavski projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema

Deli na FBNatisni

Krško, Kostanjevica na Krki, Brežice, 14. oktober 2015 – Dve leti trajajoč projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja« je z zaključkom povezal vodovodne sisteme v treh posavskih občinah in tako izpolnil ključne cilje projekta – enakovredno, zanesljivejšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo. Na današnji novinarski konferenci so župani vseh treh sodelujočih občin tudi uradno v Kulturnem domu Podbočje obeležili pomemben regijski projekt, v sklopu katerega so tri občine izboljšale kakovost pitne vode.

Voda iz pipe je bolj zdrava in cenejša od plastenk v trgovini

Župan Ivan Molan je dejal, da  je Občina Brežice  z investicijo dosegla nadgradnjo dotrajanega sistema, ki bo zagotovila boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo za občanke in občane v naslednjih treh do pet desetletjih. Župan je poudaril, da je voda iz pipe bolj zdrava in bolj ekološka izbira ter boljše kakovosti kot voda v plastenkah, hkrati pa je občutno cenejša, 1000 l vode iz pipe stane toliko kot 1 l vode iz plastenke.

voda.jpg

Skupno je v občini Brežice bilo hidravlično izboljšanih skoraj 28 kilometrov cevovodov, od tega je bilo pet kilometrov na novo zgrajenih. Ob zagotavljanju pomembnega cilja vzpostavitve enovitega sistema oskrbe s pitno vodo je potekala tudi izgradnja podzemnega prečrpališča in vodohrana Žejno. Veseli me, da smo s skupnimi močmi in sinergijami odpravili pereči problem na področju oskrbe s pitno vodo in tako zagotovili ustrezno infrastrukturo za 15.940 prebivalcev, od tega se jih je lahko 359 na novo priključilo na vodovod.

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Posavja 01

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Posavja 07

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Posavja 08

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Brežice

Projekt je bil razdeljen na štiri odseke:

 • Primarni vodovod Borštnikova – vodohran Čatež,
 • Sekundarni vodovod Šentlenart – Dečno selo,
 • Sekundarni vodovod Cesta svobode – Dobova – Kapele – Župelevec –Bojsno,
 • Vodovod Žejno – Straža – Mrzlava vas s črpališčem in vodohranom na Žejnem.

 

Cilj izvedbe projekta je bil vzpostaviti enovit sistem oskrbe s pitno vodo na območju občine Brežice ter s tem odpraviti probleme na področju oskrbe s pitno vodo in hkrati s tem zadostiti tudi sledečim ciljem projekta:

 • zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo,
 • izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo,
 • povečanje števila prebivalcev za 359 oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom ter
 • zmanjšanje vodnih izgub
 • Pred obnovo vodovoda so bile povprečne izgube vode 24 %, po obnovi se pričakuje zmanjšanje izgub  za 4% oz. na povprečne 20 % izgube.

 

Potek del:

 • Začetek - gradbena dela so se pričela v mesecu avgustu 2013
 • Zaključek - načrtovan aprila 2015, dejanski 31.7.2015.
 • Podaljšanje roka gradbenih del za 3 mesece zaradi podvrtavanje Save (na odseku Borštnikova – Vodohran Čatež).

Potrebna je bila sprememba projektne dokumentacije iz prvotno predvidenega obešanja vodovoda na mostno konstrukcijo mostu čez Savo na Čatežu na podvrtavanje in polaganje vodovoda pod Savo. Direkcija RS za ceste je sporočila, da bo v prihodnjih letih obnovila most in ga razširila. Ta rekonstrukcija bi pomenila prestavitev vodovoda za čas rekonstrukcije kar bi za občino predstavljalo dodatni strošek (cca 100.000 EUR) in dlje časa moteno oskrbo dobave vode.

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Posavja 10

Izvedena dela:

 • cca 28 km (27.827 m) vodovoda
 • črpališče in vodohran na Žejnem (60m3)
 • Od tega je 21.598 m vodovoda iz nodularne litine in 6.229 m iz polietilenske cevi različnih profilov.

Viri sofinanciranje celotne investicije:

 • Celotna vrednost investicije znaša cca 5.9 milijona EUR in zajema odkupe zemljišč, služnostne pogodbe, izdelavo projektne dokumentacije, strokovni nadzor, dela gradnja),  od tega znašajo izvedena gradbena dela 5.12 milijona EUR.

Viri sofinanciranja gradbenih del (samo upravičenih stroškov, davek ni upravičen strošek):

 • 2,82 mio EUR = sredstva iz kohezijskega sklada EU/85% upravičenih stroškov
 • 0,5 milo EUR = sredstva iz proračuna RS/15% upravičenih stroškov
 • 1,8 mio EUR = sredstva iz proračuna Občine Brežice