Gumb išči|

Zapri iskalnik

08.12.2015 / Javna naročila

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Brežice - POPRAVEK 1

Deli na FBNatisni

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Brežice

Občina Brežice objavlja popravek javnega naročila podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Brežice (Portal javnih naročil, št.: JN8402/2015 z dne 27. 11. 2015).

Skladno petim odstavkom 1. točke Razpisne dokumentacije vas seznanjamo s popravkom razpisne dokumentacije:

Prvi odstavek 2.4 točke Razpisne dokumentacije za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Brežice se pravilno glasi: »Za zavarovanje za resnost ponudbe mora kandidat ponudbi priložiti bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10.000 EUR, ki mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.«

Določila te spremembe oz. popravka pričnejo veljati z dnem objave na portalu in so sestavni del razpisne dokumentacije, ki jo dopolnjujejo.

 

S spoštovanjem.

Ivan Molan, župan Občine Brežice

 

Povezava do javnega naročila