Gumb išči|

Zapri iskalnik

06.01.2016 / Javna naročila

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Brežice - POPRAVEK 2

Deli na FBNatisni

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Brežice

Občina Brežice objavlja popravek javnega naročila podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Brežice (Portal javnih naročil, št.: JN8402/2015 z dne 27. 11. 2015).

Skladno petim odstavkom 1. točke Razpisne dokumentacije vas seznanjamo s popravkom razpisne dokumentacije:

Prvi odstavek m) da je usposobljen za opravljanje dejavnosti podtočke D. Kadrovska in tehnična sposobnost 2.21 točke Razpisne dokumentacije za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Brežice se pravilno glasi:

»Izpolnjevanje tega pogoja kandidat izkaže :

- z ustrezno referenco (OBR-8 in OBR 8a) in

- s predložitvijo predloga letnega programa izvajanja gospodarske javne službe, ki je predmet koncesijske pogodbe, sestavljen ob upoštevanju določb Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice.

Kandidat mora izkazati vsaj tri (3) reference za uspešno opravljen posel v minimalnem znesku posamičnega posla vsaj 100.000,00 EUR z DDV, v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo ponudbe za uspešno izvedena istovrstna referenčna dela. Kandidat mora izkazati, skupaj s potrdili njegovih referenčnih naročnikov, da je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudbe uspešno izvedel istovrstna referenčna dela, za kar štejejo izvedba vzdrževanja javne razsvetljave in elektro energetskih montažnih del, pri čemer je vrednost vsakega posamičnega posla večja ali enaka 100.000 EUR z DDV (vrednost posamičnega istovrstnega posla).«

Določila te spremembe oz. popravka pričnejo veljati z dnem objave na portalu in so sestavni del razpisne dokumentacije, ki jo dopolnjujejo.

S spoštovanjem!

 

Župan Občine Brežice

Ivan Molan

 

Povezava do objave javnega naročila

Povezava do popravka 1