Gumb išči|

Zapri iskalnik

16.05.2016 / Sporočila za javnost

Javna razgrnitev Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju mesta Brežice

Deli na FBNatisni

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju mesta Brežice

Župan Občine Brežice javno naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo predloga Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju mesta Brežice. Javna razgrnitev predloga Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju mesta Brežice bo potekala od 16. 5. 2016 do 20. 6. 2016 na sedežu Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice v pisarni št. 23, in sicer v času uradnih ur.

V času javne razgrnitve predloga Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju mesta Brežice bo organizirana javna obravnava, ki jo organiziral Oddelke za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Občine Brežice. Javna obravnava bo 25. 5. 2016 ob 18.30 uri v prostorih Mestne hiše Brežice, Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice.

Na javni obravnavi se predstavijo razlogi za razglasitev, osnutek akta o razglasitvi in kartografska dokumentacija. Vsakdo ima možnost, da ustno ali pisno poda svoje mnenje v zvezi z razglasitvijo. Občina se mora do mnenj opredeliti.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na predloga Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju mesta Brežic. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov: ali pa po pošti na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »Odlok o kulturnih spomenikih na območju mesta Brežice«. Ustno se lahko pripombe podajo na javni obravnavi. 

Občina Brežice bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Brežice http://www.brezice.si.

 

Razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju mesta Brežice

 

ODLOK o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju mesta Brežice