Gumb išči|

Zapri iskalnik

02.04.2016 / Civilna zaščita

Vaja Civilne zaščite občine Brežice

Deli na FBNatisni

Velike Malence: V soboto, 2. aprila 2016 je v Velikih Malencah pri Brežicah potekala vaja Civilne zaščite občine Brežice...

V soboto, 2. aprila 2016 je v Velikih Malencah pri Brežicah ob reki Krki potekala vaja Civilne zaščite občine Brežice, ki jo je organiziral Štab Civilne zaščite občine Brežice.

Dogodek:

Mladoletna skupina otrok starosti med 16 in 17 let je imela nočno zabavo ob reki Krki v občini Brežice. Ob svitanju so opazili, da manjkata dve osebi moškega spola, udeleženki nočne zabave. Najprej so klicali starše pogrešanih mladoletnih oseb, ko so ti rekli, da jih ni doma, so po telefonu poklicali Policijsko postajo Brežice in prijavili pogrešani mladoletni osebi. Ob prijavi so navedli, da so videli pogrešani mladoletni osebi nazadnje, ko sta se pogovarjali z dvema neznanima osebama, ki so se potem skupaj oddaljili od ostale skupine v noč. Potem ju niso več videli.

Potem ko so policisti forenzično preiskali območje izginotja pogrešanih mladoletnih oseb, so preko ReCO Brežice z namenom pomoči pri iskanju pogrešanih oseb aktivirali ZRPS Posavje (Kinološko društvo IZAR) in KZS skupino 3 (Kinološko društvo Brežice). Jernej Agrež (ZRPS Posavje) in Matjaž Zanut (KZS skupina 3) sta se dogovorila, da v iskalno akcijo pogrešanih mladoletnih oseb zaradi organiziranja podpore drugih društev in organizacij posebnega pomena  v občinskem sistemu zaščite, reševanja in pomoči ter ostalih organizacij vključijo tudi Civilno zaščito občine Brežice.

SCENARIJ VAJE:

Namišljeno:

Ker je iskanje pogrešanih oseb lahko uspešno le v sodelovanju s prizadetimi osebami in splošno javnostjo, policija na svoji spletni strani (namišljeno) http://www.policija.si/ in v medijih s soglasjem svojcev pogrešane osebe objavi osnovne podatke, okoliščine izginotja in fotografijo pogrešane osebe.

Namišljeno:

Policijska postaja Brežice, ki v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 4. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13) med ostalimi nalogami opravlja tudi iskanje pogrešanih oseb, zaprosi (namišljeno) Regijski center za obveščanje Brežice (ReCO) za sodelovanje pri iskanju pogrešane osebe Zvezo vodnikov reševalnih psov Slovenije ter Kinološko zvezo Slovenije.

Namišljeno:

ReCO Brežice aktivira enoto ZRPS Posavje in enoto KZS skupina 3, ter jima posreduje ime in priimek ter telefonsko številko vodje posredovanja policije, ter ju hkrati po telefonu seznani o tem, da so starši prijavili policiji pogrešanega sina.

Namišljeno:

Jernej Agrež iz ZRPS Posavje in Matjaž Zanut iz KZS skupina 3 se pokličeta po telefonu ter se potem še po telefonu dogovorita z vodjo posredovanja policije, da se nemudoma dobijo na mestu zadnjega videnja pogrešane osebe, ki se nahaja na desnem bregu reke Krke.

Namišljeno:

Na sestanku vodja posredovanja policije pove, da je imela manjša skupina mladoletnih prejšnji večer zabavo ob reki Krki in da od takrat pogrešajo mladoletno osebo, udeleženko te zabave. Vodja posredovanja policije odloči, da organizirata iskalno akcijo Jernej Agrež in Matjaž Zanut kot najbolj izkušena iskalca pogrešanih oseb s psi. Vodja posredovanja policije seznani udeležence sestanka, da lahko pričnejo z iskalno akcijo na območju zadnjega videnja pogrešane mladoletne osebe, ker je policija to območje že preiskala in reševalci območje ne morejo onesnažiti oziroma uničiti morebitne dokaze in sledi za pogrešano mladoletno osebo.

Dejansko:

Jernej Agrež iz ZRPS Posavje in Matjaž Zanut iz KZS skupina 3 se dogovorita, da bo vodja terenskega dela Matjaž Zanut. Vodja terenskega dela vodi celotno iskalno akcijo.

Namišljeno:

Vodja posredovanja policije zaprosi na pobudo Matjaža Zanuta ReCO Brežice za aktiviranje Civilne zaščite občine Brežice. ReCO Brežice pokliče višjega svetovalca za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice, Romana Zakška ter mu sporoči prošnjo policije.

Namišljeno:

Župan občine Brežice na predlog višjega svetovalca za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi občine Brežice in poveljnika Civilne zaščite občine Brežice s podpisom sklepa aktivira Splošni občinski načrt zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah ter dogodkih v občini Brežice in drugje (v nadaljevanju: občinski načrt ZiR).

Od tu naprej vse dejansko:

Aktiviranje Štaba Civilne zaščite občine Brežice prične višji svetovalec za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice, Roman Zakšek s telefonskimi klici na podlagi sklepa župana o aktiviranju občinskega načrta ZiR in sklepa poveljnika Civilne zaščite občine Brežice o aktiviranju Civilne zaščite občine Brežice in drugih sil iz občinskega sistema zaščite, reševanja in pomoči.

Po aktiviranju občinskega načrta ZiR prevzame višji svetovalec za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice vlogo namestnika poveljnika Civilne zaščite občine Brežice.

Članica Štaba Civilne zaščite občine Brežice zadolžena za podporo, Irena Rudman poišče v programu Piso primerno lokacijo za postavitev šotorov za terenski Štab Civilne zaščite občine Brežice ter za kuhinjo z jedilnico v kateri bo nameščen tudi informacijski center. Ugotovi, da je najbolj primerno mesto parcela na kateri je bil nazadnje videna pogrešana mladoletna oseba. Od vodje posredovanja policije dobi dovoljenje za postavitev šotorov in vodenja iskalne akcije na omenjeni parceli. Parcela je primerna tudi za vzletno pristajalno mesto helikopterja slovenske vojske Bell 412, ki mora imeti površino pristanka in vzleta premera 50 m in morajo biti zaradi vetra propelerja šotori oddaljeni od helikopterja več kot 50 m. Parcela je primerna tudi za vstop potapljačev reševalcev v reko Krko in splovitev plovil za iskanje pogrešane mladoletne osebe kot tudi plovila za varovanje udeležencev iskalne akcije na reki in ob reki Krki.

Irena Rudman po telefonu aktivira vodjo oddelka Službe za podporo pri Civilni zaščiti občine Brežice in mu naroči aktiviranje enot prve pomoči, tehnično reševalne enote, enote za RKB dekontaminacijo, Službo za uporabo zaklonišč, informacijski center in kurirje. Ta aktivira vse enote Civilne zaščite občine Brežice razen poverjenikov.

Poveljnik Civilne zaščite občine Brežice, Darko Ferlan naroči članici Štaba Civilne zaščite občine Brežice zadolženi za podporo, naj neposredno aktivira in jih napoti na zborno mesto parcele lastnika Milana Jamnika v Velike Malence Jamarski klub Brežice, Društvo potapljačev Vidra Krško, Kajak kanu klub Čatež, Planinsko društvo Brežice, Radio klub Elektron Brežice in pilota Civilne zaščite občine Brežice z visokokrilnim dvosedežnim letalom tipa Dimona H-36.

Poveljnik Civilne zaščite občine Brežice naroči članici Štaba Civilne zaščite občine Brežice zadolženemi za podporo naj posredno, preko ReCO Brežice na telefonsko številko 112 aktivira in jih napoti na zborno mesto parcele lastnika Milana Jamnika, v Velike Malence: Jamarsko reševalno službo Novo mesto pri Jamarski zvezi Slovenije, Reševalno postajo Krško, 3. skupine Dolenjske in Posavja pri Slovenski potapljaški zvezi,Vojaški helikopter Bell 412, 107. letalske baze Vojašnice Jerneja Molana, 15. polka vojaškega letalstva Cerklje ob Krki, Reševalni čoln PGD Sevnica, Reševalno vozilo Zdravstvenega doma Brežice in PGD Krška vas.

Obrazložitev:

Kljub temu, da je preko ReCO Brežice aktivirana Jamarska reševalna služba Novo mesto in Reševalna postaja Krško (podvodno reševanje), se v skladu z načelom »boljše več, kot premalo« neposredno aktivirata tudi Jamarski klub Brežice in Društvo potapljačev Vidra Krško, ker imata z Občino Brežice podpisani pogodbi o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči in člani, ki niso vključeni v reševalne skupine lahko nudijo delovno podporo svojim članom, ki so vključeni v reševalne skupine.

Poveljnik, Darko Ferlan naroči Ireni Rudman naj članu Radio kluba Elektron Brežice (Samo Petelinc) in Ekipi za informacijsko podporo pri Civilni zaščiti občine Brežice (Dušan Kostrevc in Tomislav Kastner) zagotovijo radioamaterske zveze, računalniško podporo ter zagotovijo električno napajanje aparatov preko električnega agregata v štabnem šotoru na parceli lastnika Milana Jamnika, v Velikih Malencah.

Poveljnik, Darko Ferlan naroči Ireni Rudman naj pripadniki Civilne zaščite občine Brežice s kombiniranim vozilom Civilne zaščite občine Brežice, Renault Traficom pripeljejo iz Dijaškega doma Brežice, kjer ima Planinsko društvo Brežice svoje skladišče, dva šotora velikosti 4 x 6 m in 4 x 4 m Planinskega društva Brežice in ju postavijo gorvodno v kotu parcele lastnika Milana Jamnika, v Velikih Malencah, ki je zaradi vetra propelerja dovolj oddaljeno od mesta pristanka ter vzleta vojaškega helikopterja Bell 412.

Ob prihodu reševalnega vozila Zdravstvenega doma Brežice, mu poveljnik, Darko Ferlan določi nalogo pripravljenosti v primeru nesreče reševalcev ali drugih.

Ob prihodu reševalcev na vodi in iz vode s čolnom PGD Sevnica jim poveljnik, Darko Ferlan določi nalogo varovanja reševalcev in drugih z reševalnim čolnom na reki Krki, dolvodno od dogajanja.

Ko so v terenskem štabu zbrani vodja posredovanja iskanja pogrešanih oseb policije, člani Štaba Civilne zaščite občine Brežice, Jernej Agrež iz ZRPS Posavje in Matjaž Zanut iz KZS skupina 3, določi vodja posredovanja iskanja pogrešanih oseb policije za vodenje terenskega dela izkušenega člana enot za delo z reševalnimi psi, Matjaža Zanuta.

Poveljnik, Darko Ferlan in vodja terenskega dela se dogovorita za hiter prihod manjše ekipe vodnikov s psi z vojaškim helikopterjem slovenske vojske Bell 412 na parcelo lastnika Milana Jamnika v Velike Malence, ki se nahaja v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki.

Poveljnik, Darko Ferlan naroči Ireni Rudman naj pri ReCO Brežice zagotovi delovni kanal v sistemu zvez ZA-RE in ga takoj seznani.

Poveljnik, Darko Ferlan naroči članu štaba za zvezo s policijo naj prosi vodjo posredovanja  iskanja pogrešanih oseb policije, da pošlje v štab svojce pogrešanih oseb zaradi določitve osebnega profila pogrešanih oseb.

Matjaž Zanut govori s svojci pogrešanih oseb. Svojci prve mladoletne pogrešane osebe povedo, da oseba ni imela samomorilskih nagnjenj ali kakršnih drugih znakov obnašanja, ki bi kazali na možnost samomora. Svojci druge pogrešane osebe pa povedo, da je bila oseba vedno pripravljena pomagati bližnjim. Vodja posredovanja iskanja pogrešanih oseb policije seznani Matjaža Zanuta, Jerneja Agreža in člane štaba z izsledki policijske raziskave in pripoved očividcev, ki so sodelovali na nočni zabavi ob reki Krki, da je prva pogrešana oseba odšla peš z neznanci, druga pogrešana oseba pa jo je odšla pol ure za tem iskati. Udeleženci nočne zabave niso opazili prihajajočega ali odhajajočega avtomobila (namišljeno). Na podlagi splošnega profila pogrešanih mladoletnih oseb ter izsledkov policijske raziskave izdelata Matjaž Zanut in Jernej Agrež osebni profil pogrešanih oseb ter določita taktiko iskanja.

Poveljnik, Darko Ferlan zaradi možnosti najdbe pogrešanih oseb na levem bregu reke Krke, ki je z vozili nedostopna naroči Jamarski reševalni službi Novo mesto pri Jamarski zvezi Slovenije izdelavo vodoravne žičnice za tehniko reševanja z vrvno žičnico, če bi bila katera izmed pogrešanih mladoletnih oseb najdena na levem bregu reke Krke. Po načelu »bolje narediti nekaj zaman, kot pa zaradi slabega načrtovanja možnosti izgubljati dragoceni čas v primeru ugotovljene potrebe«.

Poveljnik, Darko Ferlan ukaže vodji Tehnično reševalne enote pri Civilni zaščiti občine Brežice naj Ekipa za reševanje na vodi in iz vode z reševalnim čolnom Civilne zaščite občine Brežice prepelje na levi breg reke Krke potrebno število jamarskih reševalcev z nalogo izdelave vodoravne žičnice za tehniko reševanja z vrvno žičnico.

Vodja terenskega dela, Matjaž Zanut skliče vodje vseh prisotnih reševalnih enot. Seznani jih z njihovimi nalogami, preveri s kakšno opremo razpolagajo, dogovori se za način komunikacije in jim vroči na zemljevidu označeno območje, kjer bodo opravili svojo iskalno nalogo.

Poveljnik, Darko Ferlan naroči vodji Ekipe za administrativno podporo in druge potrebe, naj določi osebo za administrativno podporo vodji terenskega dela, Matjažu Zanutu.

Vodja terenskega dela, Matjaž Zanut naroči osebi za administrativno podporo naj popiše vse pripadnike vseh prisotnih enot. Popis se izvede tako, da oseba za administrativno podporo vodjem prisotnih enot razdeli vnaprej pripravljene obrazce kamor vpišejo imena in priimke prisotnih pripadnikov svojih enot.

Poveljnik, Darko Ferlan naroči svojemu namestniku, Romanu Zakšku, da postroji prisotne pripadnike Civilne zaščite občine Brežice.

Ravno tako postrojijo svoje člane sodelujočih organizacij tudi ostali vodje.

Matjaž Zanut predstavi vodjem skupin in kasneje še vsem udeležencem v postroju načrt iskanja pogrešanih oseb, jih razporedi v iskalne skupine ter jim določi naloge in teren.

Skupine pričnejo z iskanjem, Ekipa za oskrbo pri Civilni zaščiti občine Brežice pa glede na to, da bo akcija iskanja pogrešanih osebe trajala verjetno dlje kot štiri ure, naroči pri zunanjem izvajalcu pripravo jedi za udeležence.

Vsaki iskalni skupini je dodeljen po en bolničar Civilne zaščite občine Brežice.

Poveljnik, Darko Ferlan ukaže vodji Tehnično reševalne enote pri Civilni zaščiti občine Brežice naj Ekipa za reševanje na vodi in iz vode z reševalnim čolnom Civilne zaščite občine Brežice prepelje na levi breg reke Krke eno iskalno ekipo.

Vojaški helikopter slovenske vojske Bell 412 prileti in na parceli lastnika Milana Jamnika v Velikih Malencah izkrca manjšo skupino vodnikov psov (središče križa na Sliki 4) ter znova poleti.

Najdba prve pogrešane osebe:

Reševalna ekipa s psi najde na desnem bregu, na obali reke Krke prvo pogrešano osebo, ki se nahaja pod drevesom v negibnem položaju in je premočena. Bolničar Civilne zaščite občine Brežice, ki je član reševalne ekipe s psi preveri varnost, uporabi zaščitne rokavice, pristopi k poškodovancu, se predstavi in vpraša za dovoljenje za pomoč. Poškodovanec momlja nerazumljive besede. Bolničar ne vonja alkohola v izdihu poškodovanca, vendar zaradi njegovega nesmiselnega govora ter obnašanja (plezal je na drevo in se očitno zmočil v reki) sklepa, da je poškodovanec zaužil neznano vrsto droge ter da je padel z drevesa. Sumi na poškodbo hrbtenice. Nemudoma po radijski zvezi sporočijo v terenski Štab Civilne zaščite občine Brežice položaj najdene pogrešane osebe ter njeno zdravstveno stanje. Članica Štaba Civilne zaščite občine Brežice zadolžena za prvo medicinsko pomoč, Janja Ojsteršek z vodjo Oddelka enote prve pomoči pri Civilni zaščiti občine Brežice, Primožem Hribškom in namestnico vodje Oddelka enote prve pomoči Civilne zaščite občine Brežice, Nevenko Simon pohiti k najdeni poškodovani osebi.

Janja Ojsteršek opravi pregled poškodovanega ter poleg suma na poškodbo hrbtenice posumi tudi na zmerno podhladitev z možnostjo prehoda poškodovanca v hudo podhladitev. Po radijski zvezi ZA-RE pokliče poveljnika Civilne zaščite občine Brežice ter zahteva prilet vojaškega helikopterja za transport najdene poškodovane mladoletne osebe v Splošno bolnišnico Brežice. Primožu Hribšku naroči naj takoj izvede ročno imobilizacijo vratne hrbtenice, ki jo ta izvaja do dokončanja imobilizacije poškodovanca na nosilih. Bolničar namesti na vrat poškodovanca vratno opornico, ki jo prilagodi dolžini vratu poškodovanca. Nevenka Simon postavi nosila ob poškodovanca in vsi skupaj z uporabo ustrezne tehnike v skladu z navodili Primoža Hribška, ki še vedno izvaja ročno imobilizacijo vratne hrbtenice, postavijo poškodovanca na nosila, ga imobilizirajo in pripravijo za transport. Primož Hribšek konča ročno imobilizacijo vratne hrbtenice.

Poškodovano osebo pokrijejo z odejo in folijo. Janja Ojsteršek izmeri poškodovancu temperaturo, ki pokaže 31C in potrdi sum na zmerno podhladitev.

Najdeno poškodovano mladoletno osebo na nosilih prinesejo na lokacijo za transport z vojaškim helikopterjem. Ob 11:00. uri pristane helikopter na parceli lastnika Milana Jamnika na Velikih Malencah. Potem ko vanj naložijo poškodovanca na nosilih se vanj kot spremstvo vkrcajo še Janja Ojsteršek, Primož Hribšek in Nevenka Simon ter poletijo proti Splošni bolnišnici Brežice, kamor prispejo ob 11:10. uri. Po izkrcanju poškodovanca s spremstvom helikopter odleti proti Vojašnici Jerneja Molana v Cerklje ob Krki in konča dejavnosti na vaji.

Najdba druge pogrešane osebe:

Poveljnik Civilne zaščite občine Brežice naroči potapljačem Reševalne postaje Krško ob 11:05. uri potop v reko Krko z namenom iskanja pogrešane osebe pod vodo. Hkrati sporoči posadkama reševalnega čolna Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica in reševalnega čolna Ekipe za reševanje na vodi in iz vode pri Tehnično reševalni enoti Civilne zaščite občine Brežice preko radijske zveze, da zaradi varnosti potapljačev izvenkrmne motorje postavijo v nevtralen položaj, ter se privežejo k desnem bregu reke Krke.

Ob 11:25. uri pridejo potapljači reševalci iz reke in poročajo poveljniki Civilne zaščite občine Brežice, da v rajonu iskanja niso našli pogrešane osebe.

Poveljnik, Darko Ferlan po navodilu vodje terenskega dela, Matjaža Zanuta naroči ob 11:30. uri vzlet visokokrilnega dvosedežnega letala Dimona H-36 iz območja civilnega dela vojaškega letališča vojašnice Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki, ki ga pilotira pripadnik Civilne zaščite občine Brežice, Stjepan Kolić z nalogo izvidovanja oziroma iskanja druge pogrešane osebe iz zraka.

Ob 11:40. uri opazi pilot letala v travi na levem bregu reke Krke sumljivo stvar, ki bi lahko bila ležeči človek. Preko radijske zveze sporoči v terenski Štab Civilne zaščite občine Brežice položaj sumljive stvari.

Poveljnik, Darko Ferlan preko radijske zveze pokliče iskalno skupino na levem bregu reke Krke in jim naroči naj se napotijo proti opaženi sumljivi stvari. Da jim položaj.

Vodja iskalne ekipe na levem bregu reke Krke sporoči v terenski Štab Civilne zaščite občine Brežice, da so na sporočenem položaju našli drugo, ravno tako premočeno mladoletno osebo, ki je odzivna, vendar podhlajena in dehidrirana. Bolničar v iskalni ekipi s termometrom izmeri temperaturo in ugotovi, da ima temperaturo manjšo od 28C ter da je oseba hudo podhlajena in da lahko vsak čas izgubi zavest. Drugih znakov poškodb pa ni opaziti. Pogrešano osebo prenesejo na nosilih do sidrišča vodoravne žičnice.

Poveljnik Civilne zaščite občine Brežice naroči Ireni Rudman klic v ReCO Brežice z naročilom po vozilu z ekipo nujne medicinske pomoči.

Poveljnik Civilne zaščite občine Brežice odpokliče pilota visokokrilnega dvosedežnega letala Dimona H-36 in potapljače Reševalne postaje Krško.

Vodja terenskega dela, Matjaž Zanut odpokliče vse reševalne skupine s psi.

Najdeno osebo reševalci Jamarske reševalne službe Novo mesto pričnejo ob 12:00. uri z vrvno tehniko reševanja z vrvno vodoravno žičnico vleči iz levega na desni brek reke Krke.

Ko drugo pogrešano in najdeno osebo položijo na desni breg reke Krke pride zaradi hude podhladitve pri njej do zastoja srca. Pripadniki 1. ekipe prve pomoči Civilne zaščite občine Brežice izvedejo temeljne postopke oživljanja z defibrilatorjem.

Ob prihodu ekipe Nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma Brežice, ki jo je poslal ReCO Brežice, ta prevzame izvajanje temeljnih postopkov oživljanja in odvoz druge pogrešane in najdene mladoletne osebe v Splošno bolnišnico Brežice.

Zaključek iskanja pogrešanih oseb:

Vodja terenskega dela, Matjaž Zanut  odpokliče vse reševalne enote in naroči vodjem skupin naj se zglasijo v terenskem Štabu Civilne zaščite občine Brežice.

Poveljnik Civilne zaščite občine Brežice odpokliče člane Kajak kanu kluba Čatež, Planinskega društva Brežice, Radio kluba Elektron Brežice, Jamarske reševalne službe Novo mesto, reševalnega čolna Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica, reševalno vozilo Zdravstvenega doma Brežice, PGD Brežice ter druge.

Skupaj pregledata številčno stanje sodelujočih enot ter naredita skupno analizo vaje pred vsemi prisotnimi udeleženci vaje. Poveljnik Civilne zaščite občine Brežice pa sporoči v ReCO Brežice, da je vaja končana.

Vajo so si ogledali tudi gostje iz Civilne zaščite dežele Spodnje Avstrije (Niederosterreichischer Zivilshutzverband), Thomas Hauser, Dietmar Wurzer, Bernd Buric, Peter Stehlik in Uschi Nocchieri, predstavnica Civilne zaščite občine Trst (Protezione civile Trieste), Maša Stranj, generalni direktor URZSR, Darko Buti in njegov namestnik Branko Dervodel, predsednik Gasilske zveze Brežice, Mihael Boranič ter poveljnik Gasilske zveze Brežice, Darko Leskovec in Župan občine Brežice, Ivan Molan.

Poleg omenjenih organizacij so pod vodstvom Bernarde Tominc sodelovali tudi študentje Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru.

Višji svetovalec za področje zaščite in reševanja, Roman Zakšek

01-IMG_0304 02-IMG_0308 03-IMG_0318

07-IMG_0327 09-IMG_0359 IMG_0323

IMG_0348 IMG_0349 IMG_0356

IMG_0361 IMG_0367 IMG_0369

IMG_0375 IMG_0376 IMG_0378

IMG_0382 IMG_0385 IMG_0390

IMG_0391 IMG_0395 vajacz-1

vajacz-4 vajacz-5 vajacz-6

vajacz-7 vajacz-10 vajacz-12

vajacz-14 vajacz-16 vajacz-18

vajacz-19 vajacz-21 vajacz-23vajacz-25 vajacz-26 vajacz-28

vajacz-29 vajacz-30 vajacz-32

vajacz-34 vajacz-37 vajacz-38

vajacz-41 vajacz-44 vajacz-45

vajacz-36 vajacz-47 vajacz-51

vajacz-52 vajacz-54 vajacz-55

vajacz-56 vajacz-60 vajacz-61

vajacz-63 vajacz-64 vajacz-66

vajacz-67 vajacz-68 vajacz-69

vajacz-70 vajacz-71 vajacz-73

vajacz-74 vajacz-75 vajacz-76

vajacz-77 vajacz-79 vajacz-85

vajacz-86 vajacz-93 vajacz-94

vajacz-95 vajacz-98 vajacz-99

vajacz-100 vajacz-101 vajacz-102

vajacz-104 vajacz-105 vajacz-106

vajacz-107 vajacz-109 vajacz-111

vajacz-112 vajacz-120 vajacz-121

vajacz-125 vajacz-126 vajacz-127

vajacz-128 vajacz-129 vajacz-130

vajacz-132 vajacz-134 vajacz-136

vajacz-139 vajacz-141