Gumb išči|

Zapri iskalnik

01.06.2016 / Sporočila za javnost

Občina Brežice zagotovila sofinanciranje dejavnosti društev s področja turizma in kmetijstva

Deli na FBNatisni

Brežice, maj – Občina Brežice je v Mestni hiši s svečano predajo pogodb o sofinanciranju dejavnosti nevladnih organizacij s področju kmetijstva in turizma zaključila z javnimi razpisi, namenjenimi družbenim dejavnostim. Višina proračunskih sredstev za dejavnosti s področja tehnične podpore v kmetijstvu (izobraževanja) znaša dobrih 15.680 evrov, za sofinanciranje programov turističnih društev in zvez pa 22.860 evrov. Za sofinanciranje investicij v kmetijstvu pa je brežiška občina namenila 100.000 evrov nepovratnih sredstev.

Svečana predaja pogodb društvom s področja kmetijstva in turizma

Po prvih izvedenih razpisih za dejavnosti s področja družbenih dejavnosti (kulture, športa, mladine, zdravstvenega in socialnega varstva)  sta sledili še predaji pogodb za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja ter za delovanje turističnih društev in zvez. Ob svečani predaji pogodb za sofinanciranje investicij v primarno kmetijsko proizvodnjo, tehnično podporo in delovanje turističnih društev so bili predstavljeni tudi rezultati razpisov.

IMG_8986

IMG_8773

100.000 evrov za podporo kmetijstvu v občini Brežice

Na javni razpis je prispelo 43 vlog (40 vlog v 2015), od tega je bilo 40 vlog popolnih. Delež sofinanciranja investicij je letos višji, ta znaša skoraj 20% (19,95%), v preteklem letu je ta znašal 16,73%.

Po besedah župana Občine Brežice Ivana Molana je delo društev in posameznikov na področju kmetijstva v občini Brežice zelo pomembno, kar dokazujejo tudi statistični podatki. Iz njih izhaja, da so prihodki, ustvarjeni v kmetijstvu, za nekaj odstotkov višji od prihodkov v gospodarstvu. Izjemnega pomena so tudi društva na podeželju, ki povezujejo ljudi in spodbujajo razvoj krajev.

Občina Brežice skuša v danih razmerah, ko se prejemki s strani države nižajo, stroški pa naraščajo, ter ob številnih projektih, ohraniti višino sredstev za podporo investicijam in dejavnosti v kmetijstvu. Kljub nižjemu proračunu je občini uspelo ohraniti delež proračunskega denarja za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo.

IMG_8689

Programi turističnih društev – urejanje okolja in promocija občine

Pri javnem razpisu za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez je komisija opazila, da so prijavljeni programi društev pogosto zelo obsežni in opozorila,  da je potrebno vsako spremembo imena ali zakonitega zastopnika društva urediti pri pristojni službi (Upravna enota Brežice). Turistična društva v veliki meri skrbijo za urejenost okolja po krajih brežiške občine, za povezovanje in druženje krajanov ter promocijo občine. 

IMG_9062

Novosti pri sofinanciranju tehnične podpore

Nekaj društev deluje na več področjih, med drugim tudi na področju tehnične podpore, namenjene ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ter podeželja. Pri dodeljevanju finančnih spodbud za dejavnost tehnične podpore so bile uvedene nekatere novosti. Te je predstavil Roman Matjašič, višji svetovalec na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Občine Brežice. Sredstva se po novem dodelijo za že izvedene aktivnosti, za posamezno aktivnost pa je mogoče pridobiti največ do 1.000 evrov. Upravičene aktivnosti so društveno ocenjevanje vin in salam, izobraževanja, promocije in ekološko kmetijstvo. Pri izvedbi strokovnih ekskurzij oz. izmenjavi dobrih praks pa je upravičen strošek avtobusni prevoz. Aktivnosti se lahko sofinancirajo v višini do 100% upravičenih stroškov in se morajo nanašati na predelavo kmetijskih pridelkov.

IMG_9051