Gumb išči|

Zapri iskalnik

27.07.2016 / Župan

Avgusta se pričenja nadaljevanje gradnje pločnika Velike Malence – Krška vas

Deli na FBNatisni

Velike Malence, Krška vas – Ena od pomembnih temeljnih nalog občine je skrb za prometno varnost vseh udeležencev v prometu. Občina Brežice redno vzdržuje ceste in pločnike, letos pa tudi nadaljuje gradnjo pločnika na cestnem odseku Krška vas-Velike Malence, kjer bo zaradi dotrajanosti sanirano tudi vozišče, saj želi občina izboljšati prometno varnost na tem odseku.

Vrednost celotne investicije gradnje pločnika in sanacije dela ceste znaša dobrih 194.500 evrov. Dela, ki se bodo izvajala na terenu, zajemajo izgradnjo pločnika v dolžini 600 m (širine 1,5 m) z opornimi zidovi na mestih večjih brežin in sanacijo ceste v dolžini 800 m (predvsem preplastitev z morebitnimi plombami) ter kamnito zložbo na mestih, kjer se vozišče poseda. Dela bodo potekala na trasi od območja pod pokopališčem na Velikih Malencah do območja pred križiščem z mostom v Krški vasi.

Pločnik Velike Malence - Krška vas 4

Izvajalec del, ki je bil kot najugodnejši izbran v postopku javnega naročanja in s katerim je Občina podpisala pogodbo, je KOP Brežice d.d.. Dela se bodo pričela v drugi polovici meseca avgusta 2016 in bodo trajala do konca meseca maja 2017.

Pred leti je bil interventno že zgrajen del pločnika, opravljene so bile tudi obširne arheološke raziskave. Ob morebitnih dodatnih najdbah se bo čas izvedbe lahko podaljšal, saj gradnja bo gradnja pločnika potekala po arheološko bogatem območju.

Pločnik Velike Malence Krška vas 8

Pločnik Velike Malence - Krška vas 2