Gumb išči|

Zapri iskalnik

10.08.2016 / Zanimivo

Nov povozni rondo na Trgu izgnancev v Brežicah

Deli na FBNatisni

Brežice - Občina Brežice se trudi zagotavljati prometno varnost v celotni občini z vzdrževanjem cest in gradnjo pločnikov ter v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice, z medobčinskim prekrškovnim organom in policijo. Občina Brežice želi s prometnimi ureditvami izboljšati prometno varnost za vse udeležence v prometu in zato tudi apelira na vse voznike, da svoja vozila parkirajo na za to ustrezno predvidenih površinah in ne na cesti. Varnost v prometu je odgovornost vseh udeležencev, zato pozivamo, da vsak prispeva svoj del in s tem izboljšamo pretočnost in varnost prometa.

Občina Brežice je že ob ureditvi starega mestnega jedra želela zagotoviti večjo varnost v križišču Ceste prvih borcev, Černelčeve ulice in Trga izgnancev v Brežicah. Zaradi večjih vozil kot je avtobus, ki je v tem križišču dnevno prisoten in zaradi obstoječega stanja ulic, je bilo potrebno v križišču zagotoviti ustrezne povozne površine zaradi zavijanja avtobusov, predvsem iz Černelčeve ulice na Trg izgnancev in v obratni smeri.  Žal pa se je hitro pokazalo, da vozniki pogosto ne upoštevajo cestno prometnih predpisov in na povozni površini v samem križišču puščajo svoja vozila za krajši pa tudi daljši čas. Na pogoste kršitve oz. napačno parkiranje so opozarjali tudi občani.  V petih letih je bilo zabeleženih čez 300 kršitev in vsaj toliko opozoril voznikom, ki so z nepravilnim parkiranjem na povozni površini ogrožali prometno varnost. 

Povozno krožno križišče v Brežicah

Zaradi pogostega nespoštovanja prometnih pravil je  občini preostalo le, da prometni režim na tej točki spremeni. S tem namenom so strokovne službe s projektantom poiskale drugo rešitev, kar predstavlja povozno krožno križišče (rondo) na isti lokaciji, ki je zarisano s talnimi označbami in označeno s prometnimi znaki na vseh treh vhodih v krožišče. To na pomeni, da velja za vsa vozila prometni režim tako kot v ostalih krožnih križiščih, torej velja dogovorjena samo ena smer vožnje za vsa vozila z ustreznim vključevanjem in izvozom. Za vsa večja vozila, ki bi jih prometno zarisane označbe tehnično omejevale pri zavijanju, je mogoče sredinski del povoziti – npr. za avtobuse, tovornjake, kombije,... ali komunalna vozila.