Gumb išči|

Zapri iskalnik

09.02.2017 / Sporočila za javnost

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V INDUSTRIJSKO POSLOVNIH IN OBRTNIH CONAH

Deli na FBNatisni

Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stavbnih zemljišč – komunalno opremljenih gradbenih parcel na območju Industrijsko poslovne cone Brezina in na območju Obrtne cone Dobova.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki  resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine najmanj v višini 10% ponujene cene za posamezno nepremičnino in v roku podajo ponudbo za to isto nepremičnino z vsemi zahtevanimi listinami.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, do 10.00 ure dne  10. 3. 2017, s pripisom na sprednji strani  »478-1/2017; Ponudba za nakup nepremičnin zap. št.____ (prepišite iz druge točke –npr. 2.1.1, 2.2.1, …) - NE ODPIRAJ« . Na hrbtni strani  se mora označiti polni naslov pošiljatelja ponudbe. 

 

Besedilo javnega zbiranja ponudb s pravili in pogoji sodelovanja