Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

14.03.2017 / Župan

Javni poziv za podajo predlogov za imenovanje predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet zavod Zavod za šport Brežice

Deli na FBNatisni

Javni poziv za podajo predlogov za imenovanje predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet zavod Zavod za šport Brežice

Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice (Uradni list RS, št. 12/12, 47/13, 32/15; v nadaljevanju Odlok), v  prvem odstavku 22. člena določa, da svet zavoda šteje sedem predstavnikov, in sicer: štirje predstavniki ustanovitelja, en predstavnik Krajevne skupnosti Dobova, en predstavnik delavcev in en predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti. Drugi odstavek 23. člena Odloka določa, da mandat članov sveta zavoda traja pet let ter da so po preteku mandata lahko člani ponovno imenovani, vendar ne več kot dvakrat zaporedoma.

V skladu s petim odstavkom 22. člena Odloka župan na podlagi javnega poziva imenuje predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti.

Pozivam vas, da podate svoje predloge za člana sveta javnega zavoda Zavod za šport Brežice, najkasneje do  30. 3. 2017, na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski naslov: .

Predlog naj vsebuje podatke o predlaganem kandidatu in sicer: ime in priimek, rojstni podatki, naslov in delo, ki ga opravlja ter soglasje kandidata.

 

Ivan Molan, župan Občine Brežice