Gumb išči|

Zapri iskalnik

23.05.2017 / Sporočila za javnost

Skrb za ohranitev dostopnih in kakovostnih zdravstvenih storitev na primarni ravni

Deli na FBNatisni

Brežice – Zaradi napovedanih upokojitev zdravnikov in pomanjkanja novih zdravnikov je bil pred Zdravstveni dom (ZD) Brežice postavljen izziv, kako zagotoviti dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev. Z namenom poiskati rešitev in hkrati pripraviti dolgoročni načrt razvoja tega področja, so se na delovnem srečanju sestali predstavniki ZD Brežice, predstavniki Občine Brežice, ki je ustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda in predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območne enote Krško.

Na usklajevalnem sestanku so predstavniki zdravstvenega doma, občine in zavoda za zdravstveno zavarovanje sprejeli sklepe za reševanje kadrovske problematike v zdravstvenem domu, ki ostaja osrednji izvajalec zdravstvenih storitev na primarni ravni. Cilj sprejetih aktivnosti je ohraniti dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev v brežiški občini.

Zdravstveno varstvo

Predlog podeljevanja koncesij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti kot skrajnega sredstva za reševanje težav je bil na sestanku sprejet in podprt s strani javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice. Predlog pomeni, da bo Občina Brežice v skladu s programom podelila koncesijo samo in izključno v primeru, če Zdravstveni dom Brežice ne bo mogel zagotoviti ustreznega števila zdravnikov za opravljanje posamezne zdravstvene dejavnosti.

Takšna rešitev trenutnih razmer ohranja dostopnost zdravstvenih storitev za vse občanke in občane ter ohranja ZD Brežice, saj že sedaj velja dogovor s koncesionarji, da uporabljajo diagnostične storitve in skupne službe zdravstvenega doma (npr. laboratorij), ohranja se tudi razmerje med timi koncesionarjev in ZD Brežice iz l. 2009.

Občina Brežice je zato predlagala Občinskemu svetu v sprejem Sklep o razveljavitvi sklepa o zadržanju podeljevanja koncesij na primarni zdravstveni ravni javne zdravstvene službe do sprejema novega Zakona o zdravstveni dejavnosti in sprejem Programa podeljevanja koncesij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Občini Brežice, ker veljavni program več ne odraža dejanskega stanja na tem področju. V kolikor bo potrebno podeliti koncesije, bo Občina Brežice v postopek, v skladu z zakonom, vključila soglasodajalce (Ministrstvo za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje) in postopek izvedla v skladu z veljavno zakonodajo.

ZD Brežice 3