Gumb išči|

Zapri iskalnik

30.05.2017 / Projekti

Predstavili Celostno prometno strategijo Občine Brežice

Deli na FBNatisni

Brežice, 30. maj – Na novinarski konferenci so predstavniki Občine Brežice in izdelovalca prometne strategije, podjetja Savaprojekt s podizvajalci, predstavili ključne ugotovitve in poudarke Celostne prometne strategije občine Brežice, ki jo je Občinski svet Občine Brežice sprejel na 18. redni seji (11. 5. 2017). Priprava strategije je potekala eno leto in je zajemala številne aktivnosti od analize stanja prometa v občini do delavnic, javnih razprav, anket z zainteresirano javnostjo ter promocije trajnostne mobilnosti. Glavni namen strategije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, je spodbujanje trajnostne mobilnosti (hoje, kolesarjenja, uporabe javnega potniškega prometa in drugih trajnostnih oblik mobilnosti).

Po besedah župana občine Brežice Ivana Molana ima občina pripravljenih kar nekaj projektov na temo trajnostne mobilnosti, med temi tudi nadaljevanje urejanja kolesarskih stez. Uresničitev zastavljenih načrtov pa je v veliki meri odvisna od državnih sredstev, ki pa jih država občinam vsako leto zmanjšuje, in možnosti kandidiranja občine na ustreznih javnih razpisih. Predstavnik izdelovalca prometne strategije Dušan Blatnik je izpostavil velik pomen vzgoje za trajnostno mobilnost otrok že v vrtcih in šoli, saj ta poleg zmanjšanja obremenjenosti okolja z motornim prometom prinaša na dolgi rok tudi zdravstvene koristi.  

IMG 5401

Geslo strategije - Potujmo pametneje!

Celostna prometna strategija je strateški dokument, v kateri so orisani vizija, cilji celostno urejenega prometa v občini Brežice ter ukrepi za prehod na trajnostni način mobilnosti. Sprejeta strategija predvideva ukrepe za izboljšanje pogojev na področju hoje, kolesarjenja, javnega potniškega prometa, optimizacije motornega prometa, celotnega prometnega načrtovanja in ozaveščanje prebivalstva. V akcijskem načrtu navedeni ukrepi predstavljajo podlago za črpanje evropskih sredstev.

IMG 5408

V strategiji je načrtovana gradnja oziroma dograditev kolesarske in peš infrastrukture tako v mestu kot v ožjem zaledju, načrtovanje mirnih con v mestu Brežice, preučitev optimalnih avtobusnih povezav po celotni občini in vzpostavitev mestne linije, posodobitev avtobusnih postajališč, izboljšanje prometne varnosti vseh občanov (posebej šolarjev in senzorično oviranih oseb), celostna obravnava parkirne politike v mestu, izvedba promocijskih, izobraževalnih in ozaveščevalnih akcij ipd..

IMG 5415

Celostna prometna strategija je nov korak k večji kakovosti bivanja v občini Brežice, saj prispeva k privlačnosti in kakovosti mestnega okolja, zmanjševanju onesnaženost zraka zaradi zmanjševanja motornega prometa, zniževanju osebnih izdatkov za prevoz ter bolj zdravemu in vitalnemu prebivalstvu. Pri uresničevanju zastavljene vizije in ciljev je ključno sodelovanje celotne javnosti, javnih ustanov, podjetij in organizacij. Celostna prometna strategija je dokument, ki je narejen s pomočjo občanov za občane.

Več podatkov o projektu je dostopnih na spletni strani Občine Brežice - www.brezice.si/cps/.

 

Tonske izjave: