Gumb išči|

Zapri iskalnik

18.07.2017 / Župan

V Brežicah začeli graditi pločnik in kolesarsko stezo ob Dobovski cesti

Deli na FBNatisni

Brežice, 18. julij – Pričela so se dela izgradnja dvosmerne kolesarske poti in pločnika ob Dobovski cesti v Brežicah – na odseku od rondoja Trnje do gradu Brežice. Sočasno se izvajajo tudi dela sanacije cestišča, za katera zagotavljata sredstva podjetji HESS, d.o.o. in INFRA d.o.o., ki sta ob gradnji HE Brežice uporabljala cesto za dostop do gradbišča. V letu 2017 Občina Brežice namenja cca 3 milijone evrov proračunskih sredstev za urejanje cest, pločnikov in kolesarskih stez, ki izboljšujejo dostop in prometno varnost.

Kolesarska steza in pločnik ob Dobovski cesti v Brežicah bosta dopolnila mrežo površin namenjenih kolesarjem in pešcem, v sklopu investicije pa bo občina obnovila tudi javna razsvetljavo. Vrednost del po pogodbi znaša 388.000 evrov, izvajalec del je podjetje HPG Brežice d.o.o., ki je bilo izbrano v postopku javnega naročanja. Gradnja pločnika in kolesarske steze bo predvidoma zaključena konec meseca septembra 2017, v času izvajanja del veljajo zapore cest, obvozi so urejeni.

Gradnja pločnika in kolesarske steze ob Dobovski cesti v Brežicah 1

Občina Brežice v skladu s proračunskimi sredstvi redno zagotavlja denar za obnovo, sanacijo in gradnjo pločnikov in kolesarskih stez ob lokalnih in tudi regionalnih cestah, za katere je sicer odgovorna država, občina pa zagotavlja pločnike ob regionalnih cestah, kjer je to potrebno.

Občina Brežice je v tem letu zaključila pet investicij na področju prometne infrastrukture. Te investicije so: Izgradnja pločnika in kolesarske steze na Čatežu ob Savi, Pločnik in cesta na Velikih Malencah, Vinarska cesta na Bizeljskem, cesta in rondo s pločnikom na odseku lokalne ceste Bukošek-Dobova (rondo Sela) in 2. fazo pločnika Velika Dolina (izgradnja pločnika od priključka k šoli do postaje za avtobus).

V tem letu bo občina pričela še z gradnjo pločnika ob državni cesti na Bizeljskem (odsek Bizeljsko-Orešje) in v Globokem ob odseku regionalne ceste Kapele-Rakovec ter gradnjo pločnika Mali Obrež ob lokalni cesti Kapele-Dobova – od vrtca pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova do križišča z javno potjo Gaberje-Mali Obrež.

Gradnja pločnika in kolesarske steze ob Dobovski cesti v Brežicah 2Gradnja pločnika in kolesarske steze ob Dobovski cesti v Brežicah 3Gradnja pločnika in kolesarske steze ob Dobovski cesti v Brežicah 4Gradnja pločnika in kolesarske steze ob Dobovski cesti v Brežicah 5