Gumb išči|

Zapri iskalnik

17.08.2017 / Sporočila za javnost

PODALJŠAN ČAS ZBIRANJA VLOG DO 8.9.2017! Obvestilo o zbiranju prijav oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi suše v letu 2017

Deli na FBNatisni

Občina Brežice obvešča, da na podlagi prejetega obvestila Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, podaljšuje rok za zbiranjeo vlog zaradi posledic suše do petka, 8. 9. 2017.

Občine Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica obveščajo, da  bodo na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje, pričele z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so imeli škodo zaradi suše v letu 2017.

Za prijavo škode pridejo  v poštev naslednje kulture: koruzi in ostalih njivskih posevkih razen žit, travinje ter vrtnine na prostem. Prosimo, da škodo prijavljajo le tisti oškodovanci, ki so dejansko imeli škodo na prej navedenih kulturah  in je le ta večja od 30%.

Pogoj je tudi, da so oškodovanci  na dan 15.7.2017 vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo tako imenovani KMG-MID in je velikost prijavljene površine poškodovanih kultur večja od 1ha primerljivih površin.

Vloge se bodo na vseh zgoraj navadnih občinah zbirale  v času uradnih ur od ponedeljka,  21.8.2017, do petka, 8.9.2017 (rok podaljašn iz 1.9. na 8.9.2017 z obvestilom Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje dne 31.8.2017).

Obrazec za prijavo škode je dosegljiv na spletni strani občin ali pa ga oškodovanci dobijo na pristojni občini.

V primeru, da bodo oškodovanci prijavljali škodo na pristojni občini, morajo s sabo prinesti kopijo subvencijske vloge za leto 2017.

Na terenu se bodo določene vloge preverjale s strani regijske komisije za ocenjevanje po elementarnih nesrečah in kmetijskega inšpektorja. Posamezne vloge bodo preverjene tudi s strani državne komisije.

 

Obrazec_ocena škode po naravni nesreči