Gumb išči|

Zapri iskalnik

10.11.2017 / Župan

Občina Brežice z javnim razpisom pospešuje razvoj podjetništva

Deli na FBNatisni

Občina Brežice je v večnamenski dvorani Mladinskega centra, s podpisom in predajo pogodb letošnjim prejemnikom sredstev, sklenila javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva. Skupna višina razdeljenih proračunskih sredstev, za štiri upravičene namene sofinanciranja, je 140.000 evrov.

podelitev 1

Upravičena podjetniška področja sofinanciranja

Tudi v letu 2017 so podjetniki lahko pridobili sredstva za štiri različne namene. Največ vlog so, enako kot v preteklih letih, oddali za sofinanciranje začetnih investicij, ki predstavljajo prvi namen razpisa. Sledil je drugi namen, ki omogoča sofinanciranje delovnih mest, povezanih z investicijo, v višini 200 evrov na polni mesec zaposlitve v razpisnem obdobju. Več let zapored pa Občina podpira tudi predstavitve na sejmih z novimi inovativnimi produkti in storitvami ter sofinanciranje najemnine poslovnih prostorov v starem mestnem jedru.

Prioriteta razpisa novi prijavitelji in uresničevanje Strategije turizma

Razpis je v letu 2017 prinesel tudi nekatere novosti. Omejil je prijavitelje za namen sofinanciranja investicij na tiste, ki v letih 2015 in 2016 še niso prejeli sredstva dvakrat zapored za isti namen. Pri sofinanciranju stroškov odpiranju novih delovnih mest, povezanih z investicijo so, v skladu s smernicami strategije turizma občine Brežice 2017-2021 imeli prednost prijavitelji, ki so z novimi zaposlitvami dokazali povečano število nočitev. Dodatno so lahko prijavitelji pridobili sofinanciranje stroškov udeležbe na sejmih, kjer so predstavljali turistično ponudbo in inovativne turistične produkte.

podelitev 2

46 odobrenih vlog in 15 novih delovnih mest

Omejitev možnosti prijave za namen investicij je letos pripeljal do manjšega števila odobrenih vlog, istočasno pa so prijavitelji za namen sofinanciranja investicij prejeli kar 18,25% sofinanciranje (lani le 8,25%).

Na razpis je prispelo skupaj 51 vlog, od tega za namen A 33, namen B 10, namen C 4 in namen D 4 vloge. 5 vlog je bilo zavrnjenih zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev. Pri namenu A je bil najvišji znesek dodeljene pomoči 7.300 €, najnižji pa 783 €. Pri namenu B je bilo sofinanciranih 15 novih delovnih mest. Najvišji znesek na enega prijavitelja pa je letos znašal 10.630 €.

Za sofinanciranje investicij je občina namenila skupaj 107.455,69 EUR, za nova delovna mesta 22.800,00 EUR, za promocijo na sejmih 5.661,93 EUR in najemnine v starem mestnem jedru skupaj 4.040,08 EUR.

Občina za razvoj con podjetnikom zagotovila dodatna sredstva

Občina Brežice podpira delo podjetnikov tudi z delovanjem Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, ki izvaja obsežno dejavnost informiranja, promocije in podpore ter samostojne projekte kot je to Podjetniško obrtni in kmetijski sejem Brežice. Občina je bila uspešna v pogajanjih z državo in pridobila nepremičnine na območju Slovenske vasi, ki so že v najemu podjetij. Zaključene so investicije v Industrijsko cono Brezina in Obrtno poslovno cono Dobova, ki nudijo nove prostorske možnosti razvoja. Razvojni načrti posameznih podjetij pa so vključeni tudi v Občinski prostorski načrt, kjer je Občina že v postopku prve posodobitve, ki vključuje tudi nove razvojne pobude posameznih podjetij.

Župan Ivan Molan pa je posebej izpostavil subvencije Občine pri nakupu parcel v poslovni in obrtni coni Dobova in Brezina. V dveh letih je Občina za ta namen zagotovila 137.914,57 EUR in podprla nakup parcel ter prihodnji razvoj štirim podjetjem.

podelitev 3

Razpis v prihodnje

Razpis bo v prihodnjem letu prinesel spremembe. Občina bo s sofinanciranjem posebej izpostavila določene panoge, kot so razvoj dejavnosti na področju turizma. Proračunska sredstva bo usmerila v kvalitetne investicije, ki predstavljajo razvoj podjetij in odpiranje novih delovnih mest.