Gumb išči|

Zapri iskalnik

12.12.2017 / Župan

Na Bizeljskem učenci in učitelji obeležili prvih 10 let v novi šoli

Deli na FBNatisni

Bizeljsko, 12. december – Učenci in zaposleni na OŠ Bizeljsko so župana občine Brežice Ivana Molana povabili v svojo sredo ob praznovanju prve desetletnice v novi šoli. Ravnateljica Metka Kržan je ob fotografijah in posnetkih gradnje šole, dosežkov učencev in številnih dogodkov obudila spomine na desetletje, ki je hitro minilo. V teh desetih letih so učenci s pomočjo mentorjev na šolskih tekmovanjih skupaj v 10 letih osvojili 744 bronastih, 158 srebrnih in 153 zlatih medalj na šolski ravni, na državni ravni pa so se razveselili 127 srebrnih in 10 zlatih medalj.

»Ponosni smo na dosežke v tem desetletju«, je dejala in poudarila, da so dosežki rezultat dela učencev in učiteljev, ki so jih spodbujali in jim pomagali pri nabiranju znanja. Predstavitve desetletnice dela in učenja v novi šol sta se poleg župana Ivana Molana udeležili tudi vodja Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Patricia Čular in predsednica sveta KS Bizeljsko Matejka Kmetič.

upan Ivan Molan z ravnateljico Metko Kržan, predsednico KS Matejka Kmetič, vodjo oddelka za družbene dejavnosti Patricio Čular in glasbenim pedagogom Vilkom Urekom

Župan Ivan Molan je pozdravil zbrane učence in učitelje ter se tudi sam spomnil na svečanost ob predaji nove šole v namen. Pred desetimi leti, je na dan otvoritve 7. decembra 2007, je sicer deževalo, kljub temu so bili tako krajani kot vsi ostali veseli pomembne pridobitve. Šola je središče vsakega kraja, je dejal župan Ivan Molan.  Ob tem je župan spomnil, da se je z izgradnjo nove šole na Bizeljskem v občini Brežice začel pester in ploden investicijski cikel na področju družbenih dejavnosti - izobraževanja, športa in kulture.

upanov pozdrav učencem in učiteljem

V tem času se je dogradila Knjižnica Brežice, sledila je 1. faza obnove gradu Brežice, obnovljena sta bila Mladinski kulturni center in mladinski hotel, občina je zgradila večnamensko športno dvorano z 1.100 sedeži, energetsko sta bili sanirani stavbi Doma kulture Brežice in OŠ Velika Dolina (telovadnica), kasneje tudi kotlovnica šole, sledila je 2. faza celovite obnove gradu, urejanje prostorov na Cesti prvih borcev 36 za potrebe Fakultete za turizem, nakup in obnova prostorov za glasbeno šolo, obnova Prosvetnega doma Dobova, sanacija in revitalizacija Prosvetnega doma Artiče, obnova večnamenskih domov po krajevnih skupnostih (Sromlje, Bizeljsko, Skopice, Križe, Pečice, Jesenice na Dolenjskem, ipd.), gradnja novega vrtca Mavrica v Brežicah in v tem letu dokončana gradnja nove OŠ Cerklje ob Krki.

Občina Brežice načrtuje tudi v prihodnje, v skladu s sprejetim sklepom, naslednje investicije na področju vzgoje in izobraževanja:  obnovo oz. gradnjo OŠ Artiče, OŠ Globoko in vrtca pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova. Ob dejstvu, da ministrstvo, ki je pristojno za šolstvo, od leta 2009 ne razpisuje več sredstev za obnove ali gradnje šol, država pa občinam niža prejemke, je pred Občino Brežice velik izziv kako zagotoviti sredstva za obnovo in gradnjo šol ter vrtca, ki bodo otrokom in zaposlenim omogočili primerne prostorske pogoje za delo in učenje.

Obisk v vrtcu pri OŠ Bizeljskoolska himnaPredstavitev desetletja v novi šoliRazstava na OŠ Bizeljsko

Odprtje nove osnovne šole je mejnik v življenju kraja in občine, saj navdaja z zaupanjem v prihodnost, je na otvoritvi pred desetimi leti dejal župan Ivan Molan. V letu 1999 so se pričeli načrti za novo OŠ Bizeljsko, gradnja pa je bila končana leta 2007. Več kot leto dni so učenci in otroci iz vrtca preživeli v nadomestnih prostorih, v prostorih krajevne skupnosti, gasilskega doma in župnišča, nekateri pa tudi v osnovni šol Dobova in Kapele. V novo šolo leta 2007 je tedaj stopilo  144 učencev in 32 otrok iz vrtca. Višina investicije gradnje šole je takrat znašala 3,3 milijone evrov, sredstva za novo šolo pa so prispevali tako tedanje Ministrstvo za šolstvo in šport kot KS Bizeljsko in Občina Brežice.

Utrinki iz odprtja nove šole Bizeljsko 7.12.2007:

Pevski zbor OŠ BizeljskoUčenci OŠ se predstavijovrvež odraslih v novi šoli