Gumb išči|

Zapri iskalnik

15.12.2017 / Sporočila za javnost

Prednovoletni sprejem župana občine Brežice

Deli na FBNatisni

Župan občine Brežice Ivan Molan je na tradicionalnem prednovoletnem sprejemu v Termah Čatež gostil predstavnike iz različnih področjih delovanja v občini Brežice in v Posavju. Srečanje je priložnost za predstavitev dosežkov preteklega leta v občini, napoved načrtov za prihodnje ter druženja vseh tistih, ki skozi leti ustvarjajo življenje v brežiški občini.

IMG 7697IMG 7681IMG 7682IMG 7683IMG 7685IMG 7686IMG 7693IMG 7696EKIPA FILMARJEV

 

Glasbeni program so oblikovali učenci Glasbene šole Brežice. Zbrani so prisluhnili nastopu tolkalne skupine Glasbene šole Brežice, ki jo sestavljajo Matevž MačekBenjamin Bogovič, Žiga Vašcer Šetinc in profesor Goran Gorše, ter avtorski skladbi učenke Eliške Škaler z naslovom Svet je lep.

Sprejema župana se udeležijo članice in člani Občinskega sveta, predsedniki svetov krajevnih skupnosti, člani nadzornega odbora, častni občani in oktobrski nagrajenci, predstavniki gospodarstva, javnih zavodov in institucij ter nevladnih organizacij, duhovniki, ki delujejo v občini Brežice, predstavniki medijev ter vsi, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju občine.

Kakovostno življenje v občini Brežice ustvarjajo ljudje različnih talentov in sposobnosti, ki se dopolnjujejo in pri tem bogatijo tako sebe kot občino Brežice in  regijo Posavje. Ker je Občina Brežice ponosna na kulturno dediščino ter uspehe tako organizacij kot posameznikov, je župan v skladu z  odlokom o priznanjih Občine Brežice podeli Plaketo Občine Brežice Sekciji za ohranitev dediščine KD Kapele v priznanje in zahvalo za večletno predano ohranjanje ljudskega izročila in dediščine ter za promocijo občine.

Sekcija za ohranitev dediščine KD Kapele je v letu 2017 za videodokumentacijo snovnega in nesnovnega izročila posavskih krajev prejela Murkovo listino, ki jo podeljuje Slovensko etnološko društvo.

Priznanje so si KD Kapéle in krajani Kapél zaslužili za predana prizadevanja za ohranjanje dediščine, zlasti pa za temeljite filmske zapise snovnega, nesnovnega in jezikovnega izročila posavskih krajev s filmi: Tak ti je tu blu, Od pera do vajkoža, ter Od setve do žetve, film, ki je trenutno v produkciji.  

V 20-letnem obdobju ustvarjanja je tako sodelovalo okoli 200 Kapelcev, ki pravijo, da so se pri snemanju filmov naučili, da sreča ni v materialnih dobrinah, ampak v pristnih medosebnih odnosih, v druženju dobromislečih ljudi, v spoštovanju narave in zemlje. Za sodelovanje so se odločili precej samodejno in izrazito navdušeno, s svojo motiviranostjo, dobro voljo, prizadevnostjo in delavnostjo pa ustvarjajo aktivno in dediščinsko ozaveščeno združbo prebivalcev kapélskega dela slovenskega podeželja.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Govor župana Ivana Molana na prednovoletnem sprejemu

 

Spoštovani,

 

uspešna občina je tista občina, ki ima uspešne ljudi na vseh področjih. Vesel in ponosen sem, da je naša občina uspešna, uspeh pa je rezultat sodelovanja nas vseh. Občina je tista, ki povezuje in usmerja, potrebujemo pa dobre sodelavce na vseh področjih, ki so združeni v celoto s skupnim ciljem – enakomerno urejeno občino, ki omogoča dostojno življenje vsem svojim občanom. Zagotavljanje kakovostnega življenja za vse v lokalni skupnosti je zahtevna naloga, saj se v Sloveniji že vse od leta 2012 soočamo z nižanjem sredstev občinam s strani slovenske vlade, hkrati pa se tako potrebe občanov kot standardi višajo. 

 

Ob zaključku leta 2017 se zavedamo, da se bo v naslednjem letu iztekel tudi mandat aktualnega sestava občinskega sveta. Ta mandat je bil zahteven zaradi nižanja sredstev s strani države in večanja potreb občanov. Za uspešno delovanje občine je bilo izjemno pomembno, da smo našli skupne rešitve in sodelovali tako v občinskem svetu kot z ostalimi institucijami.

 

Občina lahko dobro izvaja številne naloge in projekte s podporo občinskega sveta. Občinski svet, v katerem je 30 predstavnikov vseh občank in občanov, je tisti, ki je prepoznal dobre predloge, koristne za občane, jih v konstruktivni razpravi dopolnil in potrdil. Občinska uprava se v sodelovanju z občinskim svetom ter vsemi vami trudi zagotoviti stabilno okolje, ki bo spodbujalo ustvarjalnost in razvoj vsakega posameznika. Številni uspehi občanov na področju športa, kulture, prostovoljstva in znanja dokazujejo, da nam uspeva zagotavljati primerne pogoje.

 

Veseli me, da tudi naša podjetja dosegajo priznanja za svoje dosežke in inovacije. Čuti se gospodarska rast, tudi zemljišča v industrijskih in poslovnih conah, ki smo jih komunalno opremili za potrebe razvoja podjetništva, so v tem letu dobila nove lastnike, na katerih je že postavljena prva investicija.  

 

Projekti, ki nam bodo verjetno najbolj ostali v spominu na leto 2017, so gotovo dokončanje gradnje HE Brežice, predčasno končana gradnja nove šole in vrtca v Cerkljah ob Krki, nova vodna vrtina v Glogovem Brodu in številni pločniki, kolesarske steze in sanirane ceste. Pri cestah in pločnikih smo sodelovali tako z Direkcijo RS za ceste kot podjetjema HESS in Infra. V letu, ki bo kmalu za nami, smo kot občina prednostno urejali tisto javno infrastrukturo, ki je namenjena izboljšanju prometne varnosti, dostopnosti, čistemu okolju, vododoskrbi in izobraževanju.

 

V tem mesecu smo se razveselili tudi rezultatov ankete medijske hiše Eko dežela. V posebni izdaji revije so razglasili rezultate celoletne ankete o zadovoljstvu občanov z življenjem v občinah. Med večjimi občinami (nad 10.000 prebivalcev) si je najvišjo povprečno oceno po mnenju anketirancev zaslužila Občine Brežice, ki je dosegla najvišje rezultate tudi pri štirih od 12 kazalnikov.

 

Občina Brežice je bila najboljša na področju možnosti športne rekreacije, skrb za mladostnike (aktivnosti in priložnosti) in mlade družine (vrtci, stanovanja) in skrbi za okolje, druga najboljša pa na področjih turistične ponudbe, skrbi za kakovost življenja starejših, cestne infrastrukture in vlaganj v komunalno infrastrukturo in ravnanja z odpadki.

 

Pomembno vlogo pri dobri oceni ima gotovo tudi učinkovito delovanje javnih zavodov, ki jih je občina ustanovila in ki v njenem imenu skrbijo za različna področja življenja občank in občanov. Ponovno se je potrdilo, da lahko največ dosežemo skupaj, s sodelovanjem.

 

Danes je tudi priložnost za predstavitev načrtov za prihodnje – kaj se bo dogajalo v občini Brežice v letu, ki prihaja.

 

V letu 2018 bomo nadaljevali dela, ki so se pričela v tem letu. Na področju šolstva se začenja gradnja vrtca pri OŠ Artiče, nadaljevali bomo z urejanjem in gradnjo javne infrastrukture namenjene čistemu okolju (kanalizacije), boljši dostopnosti in prometni varnosti – še bomo gradili pločnike, kolesarske steze in urejali ceste po vseh krajih občine. Zagotavljali bomo pogoje za ustvarjalno in uspešno delo za vse občanke in občane. Poseben izziv v naslednjem letu bo razvoj turističnih in športno-rekreativnih dejavnosti na jezeru ob HE Brežice, za katere se že zanimajo tako organizacije kot posamezniki. 

 

Zato spoštovani, naj zaključim z zahvalo za uspešno sodelovanje v letu 2017 in vas prijazno vabim, da v novem letu nadaljujemo z dobrim sodelovanjem za še boljšo občino Brežice!

 

Hvala.