Gumb išči|

Zapri iskalnik

30.01.2018 / Projekti

Ureditev ceste in pločnika v Cerini

Deli na FBNatisni

Občina Brežice vsako leto namenja znatna proračunska sredstva za izboljšanje tako prometne varnosti kot dostopnosti do vseh krajev občine. Med takšnimi investicijami je tudi ureditev lokalne ceste čez Cerino, ki se je pričela v letu 2017 in se letos nadaljuje.

V sklopu projekta občina ureja cestni odsek lokalne ceste LC 024121 Dvorce – Žejno, čez Cerino. Dela na tem odseku zajemajo ureditev križišča, izvedbo pločnikov in avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave in vse potrebne prilagoditve infrastrukture (predvsem v večjem obsegu vodovod in ostali vodi). Vrednost investicije znaša 389.803 EUR, predvideni rok za dokončanje del je konec maja 2018.

 

Cerina 11

 

Po besedah izvajalca (v postopku javnega naročanja izbrano podjetje KOP Brežice d.d.) so ugodne vremenske razmere v mesecu januarju omogočile, da so dela projekta že v polni izvedbi. Ugodno vreme je omogočilo dela na prestavitvi komunalne infrastrukture (vodovod, električno in telekomunikacijsko omrežje), ki bo predvidoma dokončano v prvih dneh februarja.

 

Cerina 3 prestavitev vodov

 

Izvedeni so tudi že podporni zidovi, ki hkrati s prestavitvijo komunalne infrastrukture omogočajo znižanje nivoja ceste. Nivo obstoječe ceste se bo v območju novega priključka spustil skoraj za 2m, kar bo omogočilo ustrezno ureditev cestnega priključka za Dobeno, na katerega je bilo s strani Dvorc nemogoče zavijati. Z ureditvijo križišča in izgradnjo pločnika se bo izboljšala prometna varnost v kraju.

 

Cerina 9

 

Popolna zapora ceste

 

Zaradi del, ki so potrebna za znižanje nivoja ceste,  je načrtovana popolna zapora ceste in sicer od 2. 2. 2018 do najkasneje 7. 2. 2018. V primeru neugodnih razmer bo izvajalec dela izvajal med 16. in 21. 2. 2018. Vsi udeleženci prometa so v času zapore ceste zaprošeni za strpnost in razumevanje ter upoštevanje prometne signalizacije.

 

Cerina 12Cerina 6Cerina 7Cerina 8

 

Cerina križišče 1