Gumb išči|

Zapri iskalnik

31.01.2018 / Sporočila za javnost

Občina Brežice načrtuje širitev obrtnih in poslovnih con

Deli na FBNatisni

Občina Brežice zagotavlja osnovne pogoje za razvoj podjetništva, poleg različnih ukrepov tudi z urejanjem in komunalnim opremljanjem poslovnih, obrtnih in industrijskih con (OC Dobova, IPC Brezina, PC Slovenska vas). Ker so investitorji pokupili vsa razpoložljiva zemljišča v lasti občine, občina za prihodnje že načrtuje širitev con.

 

Občina Brežice je v letu 2016 kot dodatno spodbudo k razvoju podjetništva uvedla javni razpis za dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con. Javni razpis za sofinanciranje nakupa zemljišč se je izkazal za učinkovitega, saj so bila v letih 2016 in 2017 prodana vsa zemljišča v conah, ki so bila v lasti občine (pet zemljišč v OC Dobova in 3 zemljišča v IPC Brezina), kjer je na voljo še nekaj zemljišč v lasti zasebnika.  Investitorji, ki so se odločili za nakup zemljišč, so lokalni podjetniki, ki želijo širiti svoje dejavnosti.

IPC Brezina 01

Občina Brežice je po prodaji zemljišč zaradi zanimanja in povpraševanja potencialnih investitorjev že pripravila strokovno podlago za vse cone v občini na podlagi katerih bo urejala nova zemljišča in izboljšala cestne povezave do con. Tako občina načrtuje širitev OC Dobova v obsegu 10,5 ha v smeri proti Mostecu in neposredno cestno povezavo med PC Slovenska vas in avtocestnim omrežjem. 

IPC Brezina prodana zemljišča 02

Do subvencioniranja nakupa zemljišč so bila upravičena podjetja, ki so kupila zemljišča v okviru prostorsko urejenih poslovnih in obrtnih con z namenom vzpostavitve novega obrata in širitve obstoječega obrata. Pogoji pridobitve subvencije za nakup so bili začetek gradnje oz. poslovanja v roku 2 let od prejema pomoči, nova delovna mesta ali ohranitev obstoječih v naslednjih 3 letih in izvajanje dejavnost še vsaj 5 let po končani naložbi. Glede na velikost podjetja so bila ta upravičena do 30- oz. 40-odstotkov subvencioniranja cene. Po besedah župana občine Brežice Ivana Molana je glavni namen subvencij ohraniti in razviti podjetništvo in delovna mesta v občini.