Gumb išči|

Zapri iskalnik

14.02.2018 / Župan

Občina Brežice med 12 najbolj prodornimi slovenskimi občinami

Deli na FBNatisni

Ljubljana – Župan občine Brežice Ivan Molan se je udeležil konference Zlati kamen, kjer je v imenu občine prejel plaketo Zlati kamen 2018 za razvojni prodor 2018 v regiji od Koroške do Posavja. V obrazložitvi, zakaj je Občina Brežice uvrščena med 12 najprodornejših slovenskih občin, so organizatorji izbora zapisali, da zaradi vrednosti indeksa preboja in dinamičnih kazalnikov ter dobrih praks, ki jih uvaja občina na področju turizma, pospeševanja podjetništva, zaposljivosti mladih in pomoči starejšim.

pravi, da je uvrstitev med 12 najprodornejših slovenskih občin veliko priznanje za Občino Brežice, še posebej zato, ker ocenjevalci ugotavljajo, da ima občina največji preboj ravno na področju gospodarskih dejavnosti, ki je bilo v preteklost v bolj slabem stanju. Tu se kažejo rezultati različnih spodbud za razvoj podjetništva, sprejetega prostorskega načrta občine ter ureditve industrijskih in poslovnih con, ki jih pred leti ni bilo. Občina Brežice že nekaj let beleži konstantno rast, kar je rezultat trdega dela občine in vseh institucij, ki so s tem povezane.

upani občin ki so prejele plakete regije od Koroške do Posavja

Stabilen razvoj in številne dobre prakse

Merljivi rezultati kažejo, da ima Občina Brežice eno najbolj dinamičnih gospodarstev v Sloveniji. Po nastajanju novih podjetij je na 7. mestu, po prirastu podjetij na 9. mestu in po rasti prihodka na 33. mestu. Pri dobrih praksah občine oz. njenih javnih zavodov so organizatorji v posebni publikaciji  Zlati kamen izpostavili Dneve podjetniških priložnosti, ki vključuje vrsto brezplačnih predavanj in delavnic za podjetnike, festival Brežice, moje mesto, projekt PiMP za mlade iskalce zaposlitve, večgeneracijski center, ipd..

BMM

Festival Brežice, moje mesto kot primer dobre prakse

V sklopu predstavitev raziskave, kakšne preboje so delale slovenske občine v zadnjih štirih letih, je bila Občina Brežice predstavljena kot eden redkih primerov v Sloveniji, kjer je razvoj iz leta v leto stabilen in rastoč. To potrjuje tudi podatek, da je bila Občina Brežice že drugič med nominiranci za nagrado Zlati kamen, prvič je bila nominirana leta 2013.

O projektu Zlati kamen

Zlati kamen je sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave. Zlati kamen meri na tisto, čemur so lokalne skupnosti namenjene: zagotavljanju pogojev za dobro življenje. Zlati kamen je skupni projekt dveh podjetij: podjetje SBR skrbi za vsebinski, Planet GV pa za organizacijski in poslovni razvoj. Pri vsebinskem razvoju in pri izbiri razvojno najbolj prodorne občine sodelujejo s Strokovnim svetom Zlatega kamna, neodvisnim telesom, v katerega so vključeni strokovnjaki s treh slovenskih univerz in iz prakse.

Nagrado Zlati kamen se od leta 2012 podeljuje razvojno najbolj prodorni občini: torej tisti, ki zaradi svoje razvojne, v prihodnost in v dobro vseh občanov usmerjene dejavnosti pomeni primer dobre prakse in zgled za ostale. Od leta 2015 so izbori po regijah, Slovenijo so organizatorji razdelili na štiri regije. Občina Brežice sodi v regijo od Koroške, Savinjske, Zasavja do Posavja.

Razdelitev Slovenije na štiri regije za potrebe projekta Zlati kamen 2

Proces analize občin poteka v več fazah. Vključuje pregled kvantitativnih kazalnikov, ki so vključeni v indeks ISSO. Sem spadajo vsi javno dostopni podatki (AJPES, proračuni, ipd.), sledi kvalitativna analiza občin in vsebinski pregled ključnih projektov občin. To je osnova za selekcijo 12 kandidatov, ki pridejo v ožji izbor.

Pri razvoju metodologije je sodeloval Strokovni svet Zlati kamen, ki ima odločilno vlogo tudi v procesu izbire zmagovalne občine. V svetu je več kot deset članov, ki zastopajo različne stroke. Člani Strokovnega sveta Zlatega kamna so: predsednica prof. dr. Vesna Mikolič, Znanstveno raziskovalno središče Koper in člani dr. Ana Ješe  Perković, Filozofska fakulteta, oddelek za sociologijo, dr. Pavel Gantar, sociolog, mag. Roman Rener, Geodetski inštitut Slovenije, Matjaž Ribaš, SID - Slovenska banka za razvoj in izvoz, dr. Simon Kušar, Filozofska fakulteta, oddelek za geografijo, dr. Damjan Mandelc, Filozofska fakulteta, oddelek za sociologijo, dr. Aleš Pustovrh, Ekonomska fakulteta, Blaž Golob, Smartis City d.o.o., mag. Marjan Širaj, AJPES centrala Ljubljana, mag. Robert Mulej, SBR d.o.o. in. dr. Vladimir Korošec, Šola za ravnatelje.

Finalistke za nagrado Zlati kamen 2018 so bile občine  Ajdovščina, Kobarid, Postojna, Ivančna Gorica, Kočevje, Logatec, Brežice, Radlje ob Dravi, Žalec, Hoče-Slivnica, Murska Sobota in Ruše, nagrada Zlati kamen za leto 2018 je šla v roke Občine Kočevje, regijska nagrada pa Občini Radlje ob Dravi.

IMG 2556IMG 2501IMG 2500IMG 2522IMG 2538

IMG 2525

Plaketa Zlati kamen

Vir: revija Zlati kamen, letni pregled razvoja lokalnih skupnosti in www.zlatikamen.si