Gumb išči|

Zapri iskalnik

30.05.2018 / Projekti

Izpolnjeni osnovni pogoji za začetek aktivnosti za izgradnjo HE Mokrice

Deli na FBNatisni

Predsednik Vlade RS, ki opravlja tekoče posle, dr. Miro Cerar, in minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič sta obiskala HE Brežice in se na sedežu družbe HESS seznanila z načrtovanimi aktivnostmi projekta izgradnje HE Mokrice ter si ogledala lokacijo bodoče HE Mokrice. Predstavitve aktivnosti se je udeležil tudi župan občine Brežice Ivan Molan in v svojem nagovoru izpostavil pomen dokončanja verige HE na spodnji Savi za ureditev protipoplavne varnosti naselij v občini.

DSC 0775DSC 0782DSC 0770

Po ogledih na terenu je sledila predstavitev v prostorih družbe HESS, ki sta jo navzočim predstavila direktor HESSa Bogdan Barbič in direktor podjetja Infra mag. Vojko Sotošek. Po njunih besedah so sedaj izpolnjeni osnovni pogoji za pričetel aktivnosti na projektu izgradnje HE Mokrice z akumulacijskim bazenom.

HE Mokrice bo zadnja hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi z nazivno močjo 28,05 MW. Bo pretočno akumulacijskega tipa z nameščenimi tremi cevnimi agregati z nazivnim pretokom 500 m3/s, s petimi pretočnimi polji in povprečno ocenjeno letno proizvodnjo 131 GWh. Območje vpliva hidroelektrarne Mokrice sega od sotočja Save s Krko do meje s Hrvaško.

DSC 0855DSC 0879DSC 0899DSC 0908

Vrednost investicije je ocenjena na cca 102 milijona evrov, prostornina akumulacijskega bazena bo znašala 8 milijonov kvadratnih metrov, ob njej bo urejenih skoraj 3.600 m nasipov, največja širina akumulacijskega bazena bo 450 m.

DSC 0801DSC 0810

DSC 0825

V letu 2018 bo družba HESS pripravila in objavil razpise, sledilo bo projektiranje (v izdelavi je razpisna dokumentacija) in priprave za začetek gradnje, v kratkem pričakujejo tudi okoljevarstveno soglasje.  Po besedah predstavnika podjetja Infra bodo v tem letu tudi potekali odkupi zemljišč za t.i. mikrolokacijo HE Mokrice, trenutno potekajo nekatere ureditve poplavne varnosti na reki Krki.

Po terminskem planu naj bi se gradnja HE Mokrice začela aprila 2019, dokončanje gradnje in začetek poskusnega obratovanja naj bi se zgodil julija 2022.

DSC 0811

Zadnje v verigi HE na spodnji Savi – HE Mokrice bo stala v bližini naselja Ribnica.

DSC 0841

Zanimivo – HE Mokrice bo proizvedla 1% električne energije v Sloveniji, veriga HESS pa 5%.