Gumb išči|

Zapri iskalnik

13.06.2018 / Javna naročila

Ureditev prostorov za izvajanje programov ZD Brežice

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na ureditvi prostorov za potrebe izvajanja programov ZD Brežice

Predmet javnega naročila je obnova prostorov za potrebe izvajanja programov Zdravstvenega doma Brežice na lokaciji Cesta bratov Milavcev 18. Predmet javnega naročila je tudi računalniška, avdio vizualna in zdravstvena oprema.

Javno naročilo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija "Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih - Sklop 2" se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.

Sofinancirajo se upravičeni stroški projekta v razmerju 80% ESRR in 20% slovenska udeležba (državni proračun).

Razlika se krije iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00045 – Sofinanciranje investicij v ZD Brežice".

Rok za oddajo ponudb: 27. junij 2018 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 27. junij 2018 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Popis del

Obrazci

Vzorec pogodbe