Gumb išči|

Zapri iskalnik

22.06.2018 / Javna naročila

Modernizacija cest v krajevnih skupnostih občine Brežice

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalcel del na obnovi cest v krajevnih skupnostih

Javno naročilo je sestavljeno iz šestih ločenih sklopov in sicer:    
Sklop 1: Modernizacija cest v KS Zakot – Bukošek – Trnje (Murnova, Samova in Kocbekova ulica)
Sklop 2: Modernizacija cest v KS Dobova (lokalna cesta Bukošek-Dobova)
Sklop 3: Modernizacija cest v KS Brežice (Čolnarska in Lenartova pot)
Sklop 4: Modernizacija cest v KS Artiče (lokalna cesta Artiče-Volčje)
Sklop 5: Modernizacija cest v KS Mrzlava Vas (lokalna cesta Velike Malence – Mrzlava vas)
Sklop 6: Modernizacija cest v KS Globoko (lokalna cesta Mali vrh – Globoko)

Ponudnik odda ponudbo za en, dva, tri, štiri, pet ali vseh šest sklopov skupaj.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice in sicer:
Sklop 1: Proračunska postavka »00160 - Modernizacija, preplastitve cest in ulic v KS Zakot – Bukošek -Trnje«
Sklop 2: Proračunska postavka »00168 - Obnova lokalne ceste Bukošek-Dobova«,
Sklop 3: Proračunska postavka »00182 - Moderniz.in preplast. cest v KS Šentlenart
Sklop 4: Proračunska postavka »00410 - Modernizacija LC Artiče-Volčje«
Sklop 5: Proračunska postavka »00451 - Obnova LC Vel.Malence-Bušeča vas Vel.Malence Mrzlava vas«
Sklop 6: Proračunska postavka »00453 - Modernizacija cest v KS Globoko«               

Rok za oddajo ponudb: 9. junij 2018 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): .9 junij 2018 ob 10.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za oddajo ponudbe

Popisi del

Obrazci

Vzorec pogodbe