Gumb išči|

Zapri iskalnik

05.10.2018 / Projekti

Občina pričela z urejanjem pokopališča v Brežicah

Deli na FBNatisni

Brežice – V mesecu septembru se je pričelo urejati pokopališče v Brežicah, dela bodo potekala postopoma v dveh fazah. V 2018 se je začela prva faza projekta, to so infrastrukturne ureditve pokopališča, ki obsegajo zahodni in južni del področja pokopališča (1. in 2. etapa). Dela zajemajo začetek urejanja enosmernega krožnega prometa z izgradnjo nove povezovalne enosmerne ceste na zahodu ter jugu in parkirišč ob vozišču.

Cesto in parkirišča ureja izvajalec, ki je bil izbran v postopku javnega naročanja kot najugodnejši ponudnik, to je podjetje CGP, d.d. iz Novega mesta. Pogodbena vrednost del znaša 346.588,14 evrov. Dela so se pričela izvajati v mesecu septembru. Občina pričakuje, da se bodo parkirišča in cesta lahko pričeli uporabljati spomladi 2019, dokončanje vseh infrastrukturnih del pa je načrtovano v letu 2020.

Celovito urejanje pokopališča in širitev

Zaradi prostorske stiske, potrebe po drugačnih načinih pokopa in neustrezne ozelenitve ter dostopa na pokopališče v Brežicah se je Občina Brežice odločila za projekt ureditve in razširitve pokopališča.  Občina je odkupila zemljišča, ki jih potrebuje za načrtovane širitve, in pričela z deli prve faze projekta.

Vse načrtovane ureditve bodo potekale večletno v dveh fazah in v več etapah, skupna projektantska ocenjena vrednost znaša dobrih 521.000 evrov. V sklopu investicije se bo uredilo obstoječe prometno omrežje na tem območju in razširilo obstoječe pokopališče, skupna površina ureditev zajema približno 1,14 ha, širitev pokopališča pa je načrtovana zahodno od obstoječega.

 

20180918 13500520180918 13483820180918 133732