Gumb išči|

Zapri iskalnik

16.11.2018 / Projekti

Občina Brežice z evropskimi sredstvi vzpostavlja javni sistem izposoje koles

Deli na FBNatisni

Brežice, november - Občina Brežice je pričela postavljati kolesarnice, ki so del prihajajočega javnega sistema izposoje koles v mestu Brežice, ta je kot ukrep spodbujanje trajnostne mobilnosti namenjen občanom in obiskovalcem. Sistem izposoje koles v 1. fazi zajema vzpostavitev šestih postaj - javnih izposojevalnic. Do konca meseca novembra bodo predvidoma urejene tri postaje izposojevalnic - ob tržnici (s kolesarnico in dodatnimi stojali za kolesa), na Avtobusni postaji (s kolesarnico) in na Železniški postaji (s kolesarnico). Podrobne informacije o delovanju in nabavi uporabniških kartic bodo javljene naknadno.

Občina Brežice želi s projektom Javni sistem izposoje koles in postavitev kolesarnic vzpostaviti javni sistem izposoje koles, ki bo povezoval tiste točke v mestu, ki so prostor prestopa med različnimi načini prometa (avtobus, vlak, ipd.), ki bo javno dostopen ter ki bo v okoliših, kjer je pričakovati več uporabnikov koles, omogočal uporabo koles za vožnje po mestu, in s tem prispeval k zmanjšanju motornega prometa.

Sistem izposoje koles v 1. fazi, ki je tudi predmet prijave na razpis MZI za ukrepe trajnostne mobilnosti predvideva vzpostavitev  šestih postaj - javnih izposojevalnic , ki imajo vse po osem priključnih mest ter vsaj pet koles. Dve postaji  - na avtobusni in na železniški postaji pa imata po 10 priključnih mest in po šest koles. Sistem je možno v skladu s potrebami in razpoložljivimi sredstvi naknadno nadgrajevati v kolikor bo uporaba iz 1. faze nakazovala potrebo po širjenju. Izposojevalnice (6) se vzpostavljajo na lokacijah: Železniška postaja, Avtobusna postaja,  Mladinski center,  Gimnazija, Tržnica in Trnje. Prve štiri lokacije se nadgradijo z izgradnjo kolesarnice.

20181113 113742Kolesarnica 1DSC 5682

Občina Brežice želi v okviru projekta postaviti tudi kolesarnice z nadstreški pri objektih, kjer je daljši čas obiska oz. uporabniki parkirajo kolesa za več ur (Gimnazija, Ekonomska in trgovska šola, Avtobusna postaja, Železniška postaja, Mladinski center, OŠ Brežice), ter namestiti stojala za kolesa pri objektih javnega značaja s krajšim obiskom (občina, tržnica, knjižnica, vrtec, pokopališče).

Projekt se bo izvajal v obdobju 2018-2020, predvidoma pa bodo vsi objekti postavljeni do sredi leta 2019. Izvajalec projekta, izbran v postopku javnega naročanja, je Šolski center Velenje s podizvajalci. Sklenjena je pogodba v višini 216.328,31 EUR z DDV, od tega bosta EU (Kohezijski sklad) in RS sofinancirali 131.811,09 EUR, saj je bila občina s prijavo za sofinanciranje uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki ga je vodilo Ministrstvo za infrastrukturo.

Po mestu Brežice se bo v okviru projekta javni sistem izposoje koles uredilo:

  • 6 izposojevalnic koles: železniška postaja, avtobusna postaja,  mladinski center,  gimnazija, tržnica in Trnje;

  • 6 kolesarnic: gimnazija, Ekonomska in trgovska šola, avtobusna postaja, železniška postaja, Mladinski center, OŠ Brežice;

  • 5 območij s stojali za kolesa: občina, tržnica, knjižnica, vrtec, pokopališče.

 

 

Kohezijski sklad 3

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. Sofinancirajo se upravičeni stroški projekta v razmerju 85% ESRR in 15% slovenska udeležba (državni proračun), del sredstev pa se zagotavlja iz proračuna Občine Brežice.