Gumb išči|

Zapri iskalnik

05.12.2018 / Sporočila za javnost

Občina Brežice je Branju prijazna občina

Deli na FBNatisni

Velike Lašče, 3. decembra - Na Ta veseli dan kulture je Občina Brežice na prireditvi prejela naziv Branju prijazna občina. Naziv, ki so ga prvič podelili leta 2017, je letos pridobilo 10 slovenskih občin. V imenu Občine Brežice je priznanje prejela vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj na Občini Brežice Patricia Čular.

Branju prijazna občina je naziv, ki ga podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo RS. Z nazivom želijo poudariti aktiven prispevek občine  za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti. Po uspešnem prvem natečaju v letu 2017, ko je med 27 prijavljenih občin nazive prejelo 18 občin, se projekt nadaljuje. Pritegnil je veliko zanimanja za uvedbo dobrih praks v lokalnih skupnostih na področju bralne kultura in bralne pismenosti, kar je bil osnovni cilj projekta. V letu 2018 so dobitnice naziva poleg občine Brežice še občine Celje, Divača, Dolenjske Toplice, Domžale, Grosuplje, Jesenice, Medvode, Vrhnika in Zreče.

Strokovna komisija prepoznala kot kakovostne in dobre prakse v občini Brežice povezovanje občine z društvi, sodelovanje celotne lokalne skupnosti, podarjanje knjig ob različnih dosežkih otrok in mladih, ohranjanje in spodbujanje branja pisane besede ter skrb, da v pozabo ne gredo velika imena, kot sta jezikoslovec dr. Jože Toporišič ter slovaropisec Maks Pleteršnik. Občina Brežice, javni zavodi, društva, posamezniki ter predvsem Knjižnica Brežice, so tisti, ki imajo pri bralni kulturi in pismenosti najpomembnejše poslanstvo v brežiški lokalni skupnosti.

prejemniki-certifikatov-branju-prijazna-obcina-1

Utemeljitve podelitve priznanja Branju prijazna občine Občini Brežice

Občina Brežice prejme certifikat Branju prijazna občina zaradi svoje podpore in skrbi za dejavnosti, društva in organizacije, ki udejanjajo bralno kulturo na ustrezen, vsebinsko bogat način za različne cilje skupine, hkrati pa podpira tudi bolj strokoven pristop, zlasti pri ohranjanju spomina pomembne strokovnjake na področju slovenskega jezikoslovja. Vloga prikazuje bogato dejavnost, ki se zlasti odraža v številu inovativnih partnerstev med različnimi organizacijami, društvi in drugimi deležniki.

priznanje Branju prijazna občina

Pobudniki projekta Branju prijazna občina pravijo, da je v aktualnih tehnološko zelo spremenjenih razmerah spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote prav poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote.  Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti.  Raziskava Bralna kultura in nakupovanje knjig v RS iz leta 2014 je pokazala, da v Sloveniji število bralcev upada in da je branje premalo cenjena aktivnost posameznika. Zato želijo s projektom Branju prijazna občina splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Sporočilo za javnost organizatorja projekta Branju prijazna občina

 

pogovor-o-branju-carmen-l-oven-vlasta-nussdoferfer-sasa-pavcek-mitja-canderDSC 5820DSC 5818DSC 5816