Gumb išči|

Zapri iskalnik

05.02.2019 / Sporočila za javnost

2. seja Občinskega sveta Občine Brežice: imenovanje članov delovnih teles in nadzornega odbora

Deli na FBNatisni

Brežice – Na 2. seji Občinskega sveta Občine Brežice so svetnice in svetniki potrdili mandat članu občinskemu sveta Boštjanu Šetincu, ki je v svetniških vrstah zamenjal župana Ivana Molana. Sledilo je imenovanje predsednikov, namestnikov predsednikov in članov osmih delovnih teles občinskega sveta ter imenovanje petčlanskega Nadzornega odbora Občine Brežice.

Mesta v delovnih telesih so razdeljena približno proporcionalno glede na volilni rezultat na lokalnih volitvah 2018, prav tako so za predsednike in namestnike delovnih teles imenovani predstavniki iz vseh devetih političnih strank oz. list v občinskem svetu. je na tak način omogočeno vsem strankam in listam aktivno sodelovanje v delovnih telesih. Z popolnitvijo občinskega sveta, delovnih teles in nadzornega odbora je omogočeno normalno delo vseh organov in vsebinsko delo občine, od sprejemanja proračunov do sprejetja odloka in ostalih aktov, ki oblikujejo življenje v občini.

Na seji so bili imenovani člani naslednjih delovnih teles: Statutarno-pravne komisije,  Komisije za vloge in pritožbe,  Odbora za družbene dejavnosti,  Odbora za proračun, finance, davčno politiko in občinsko premoženje,  Odbora za gospodarstvo,  Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja,  Odbora za urbanizem in Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja.

Članice in člani občinskega sveta so izvedli posamično glasovanje o članih nadzornega odbora Občine Brežice in potrdili imenovanje vseh petih članov (Roman Baškovč, Mojca Lovše, Franja Žokalj, Janko Strašek in Nataša Mihajlović Grubiša). V skladu s Statutom Občina Brežice bodo člani nadzornega izbora predsednika odbora izvolili izmed sebe.

Imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti in soglasje kandidatu za direktorja RRA Posavje

Svetniki so sprejeli tudi ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata članu Upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda Cerklje ob Krki in z novim sklepom imenovali nadomestnega člana Upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda Cerklje ob Krki, nadomestni član odbora je postal Jože Piltaver. Za predstavnico lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Posavje je bila s sklepom imenovana Patricia Čular, ki opravlja naloge vodje Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo  in razvoj Občine Brežice.

Na seji so svetniki podali tudi soglasja k imenovanju direktorja Regionalne razvojne agencije Posavje in sicer kandidatu Martinu Brataniču, dosedanjemu direktorju, ki vodi regionalno razvojno agencijo od l. 2010.

Podaljšanje izdelave študije za mestni avtobusni promet

Članice in člani občinskega sveta so potrdili tudi podaljšanje časa za izdelavo študije upravičenosti uvedbe mestnega avtobusnega prometa do predvidoma 30. 10. 2019. Razlog za podaljšanje študije je ugotovitev, da prihaja do sprememb pri ciljni skupini uporabnikov mestnega avtobusa. Prvotno so bili to starejši občani, sedaj pa so uporabniki prevoza predvsem šoloobvezni otroci.  Zato je smiselno podaljšati čas prevozov v sklopu študije, da bo zajeto celotno šolsko leto ter pogostost uporabe avtobusnega prevoza v času počitnic.

DSC 6868DSC 6879DSC 6882DSC 6885