Gumb išči|

Zapri iskalnik

11.02.2019 / Župan

Svet regije Posavje soglasen za ohranitev in razvoj Splošne bolnišnice Brežice

Deli na FBNatisni

Brežice, 11. februar – Na 78. izredni seji Sveta regije Posavje so posavski župani soglasno sprejeli sklepe s katerimi podpirajo ohranitev in razvoj Splošne bolnišnice Brežice. Razlog za sklic seje je predlog Strategije intenzivne medicine v Republiki Sloveniji, ki predvideva spremembo statusa brežiške bolnišnice iz splošne v lokalno, kar bi prineslo krčenje osnovnih storitev bolnišnice in onemogočilo njen razvoj ter imelo za posledico slabšo oskrbo pacientov iz Posavja in nižjo kakovost življenja v regiji Posavje.

Predsednik Sveta regije Posavje in župan občine Brežice je dejal, da država že štiri leta ni zagotovila Splošni bolnišnici Brežice niti sredstev za osnovno delovanje kot je nakup novih rentgenskih naprav niti ne za nove investicije, ki so potrebne za razvoj bolnišnice, ki nudi zdravstvene storitve na sekundarni ravni za dobrih 60.000 prebivalcev regije Posavje. Predstavniki Sveta regije Posavje se bodo v četrtek, 14. 2., udeležili nujne seje odbora za zdravstvo Državnega zbora, na kateri bo obravnavana strategija razvoja intenzivne medicine v Republiki Sloveniji.

Seje so se udeležili posavski župani – župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak, župan občine Brežice Ivan Molan, župan Kostanjevica na Krki Ladko Petretič, župan občine Krško mag. Miran Stanko, župan občine Radeče Tomaž Režun in župan občine Sevnica Srečko Ocvirk. Ohranitev in razvoj Splošne bolnišnice Brežice sta z udeležbo na seji Sveta regije Posavje podprla tudi poslanca Državnega zbora Republike Slovenije Tomaž Lisec in Igor Zorčič.

DSC 7168

Po besedah posavskih županov je predlagana Strategija intenzivne medicine v Republiki Sloveniji eden od načinov siromašenja regije Posavje in krajev ob meji, saj prinaša poslabšanje življenjskega standarda za prebivalce tako na področju zdravja kot tudi iz vidika delovnih mest, saj je v Splošni bolnišnici Brežice zaposlenih 355 ljudi, ki v večini prihajajo iz posavske regije.

 

DSC 7174

Soglasno sprejeti sklepi na 78. izredni seji Sveta regije Posavje naslovljeni na Ministrstvo za zdravje:

 

SKLEP št. 78/I: Svet regije Posavje se pridružuje predlaganim sklepom Odboru za zdravstvo DZ in sicer:

-              Odbor za zdravstvo poziva Ministrstvo za zdravje RS, da ponovno preuči Strategijo intenzivne medicine v RS in upošteva mnenja Sveta regije Posavje.

-              Odbor za zdravstvo nalaga Ministrstvu za zdravje RS, da pred sprejetjem Strategije razvoja intenzivne medicine v RS o končnem dokumentu seznani Odbor za zdravstvo DZ RS.

 

SKLEP št. 78/II: Republika Slovenija – Ministrstvo za zdravje mora pred sprejemom sistemskih sprememb na področju zdravstva, tudi intenzivne medicine, ki jo obravnava Strategija razvoja intenzivne medicine, zagotoviti široko in temeljito javno razpravo ter pridobiti široko družbeno soglasje k takšnim spremembam.

 

SKLEP št. 78/III: Republika Slovenija - Ministrstvo za zdravje naj v letu 2019 zagotovi sredstva za zaključek izgradnje objekta nad Urgentnim centrom za potrebe centralne intenzivne terapije in rentgenološkega oddelka v skladu z že potrjenimi investicijskimi dokumenti ter s tem zagotovi ustrezne prostorske pogoje za opravljanje dejavnosti intenzivne medicine in ostalih programov bolnišnice. Bolnišnici naj zagotovi finančno pomoč pri nakupu novih in v celoti iztrošenih rentgenskih naprav.

 

SKLEP št. 78/IV: Republika Slovenija – Ministrstvo za zdravje naj pri sprejemanju Splošnega dogovora za 2019 SB Brežice zagotovi izvedbo dodatnih programov po predlogu SB Brežice, za katere izpolnjuje prostorske in kadrovske pogoje in za katere lahko prispeva k zmanjševanju čakalnih dob v državi.

 

SKLEP št. 78/V: Republika Slovenija – Ministrstvo za zdravje SB Brežice v letu 2019 zagotovi dodatna sredstva za plačilo razlike med priznanimi in plačanimi stroški za delovanje Urgentnega centra v obdobju od novembra 2014 do decembra 2017.