Gumb išči|

Zapri iskalnik

20.02.2019 / Sporočila za javnost

Ustanovna seja Nadzornega odbora Občine Brežice

Deli na FBNatisni

Brežice – V torek, 19. februarja, se je na ustanovni seji sestal Nadzorni odbor Občine Brežice in s tem so za delovanje pripravljeni vsi trije organi občine – poleg občinskega sveta in župana tudi nadzorni odbor. Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki v skladu z zakonom opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor ima pet članov, ki opravljajo svoje naloge nepoklicno. Člane nadzornega odbora je potrdil občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Člani Nadzornega odbora Občine Brežice v mandatu 2018 - 2022 so: Roman Baškovč, Mojca Lovše, Franja Žokalj, Janko Strašek in Nataša Mihajlović Grubiša.

Člani nadzornega odbora so na prvi seji v skladu s Statutom Občine Brežice izmed sebe izvolili predsednico, funkcijo predsednice so soglasno zaupali Franji Žokalj, ki je naloge predsednice opravljala že v mandatu 2014-2018. Člani nadzornega odbora so izvolili tudi podpredsednika, podpredsednik je postal Roman Baškovč.

Predsednica NO Franja Žokalj