Gumb išči|

Zapri iskalnik

26.03.2019 / Sporočila za javnost

3. redna seja Občinskega sveta Občine Brežice

Deli na FBNatisni

Brežice, 25. marec – Članice in člani Občinskega sveta Občine Brežice so na 3. redni seji odločili, da je predlog odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019 primeren za nadaljnjo obravnavo, zato bo v javni razpravi do vključno 9. aprila. V času javne razprave lahko vsi zainteresirani svoje pripombe na predlog proračuna podajo pisno preko elektronske pošte (obcina.brezice@brezice.si) ali po običajni pošti na naslov občine Brežice.

Svetniki iz dnevnega reda umaknili točko o kadrovskih zadevah in imenovanjih

Člani občinskega sveta se niso želeli opredeliti glede mnenja k imenovanju ravnatelja Vrtca Mavrica Brežice, zato so izglasovali umik te točke iz dnevnega reda. Svet zavoda Vrtca Mavrica Brežice je poslal ustanoviteljici vrtca, Občini Brežice, zaprosilo za podajo mnenja k kandidatkam, ki izpolnjujejo pogoje za razpisano delovno mesto ravnateljice Vrtca Mavrica Brežice. Zaprosilo za podajo mnenja o kandidatkah je obravnavala  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in podala pozitivno mnenje tisti od dveh kandidatk, ki ji Svet staršev vrtca ni nasprotoval. Komisija je predlagala občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje tej kandidatki. Ker občinski svet ni želel glasovati o podaji mnenja k imenovanju ravnatelja Vrtca Mavrica Brežice, je točko umaknil iz dnevnega reda. To pomeni, da se bo Svet zavoda Vrtca Mavrica Brežice moral odločiti med dvema ustreznima kandidatkama za mesto ravnateljice brez soglasja občine ustanoviteljice.

Podrobni prostorski načrti in sklep o začasnem financiranju

V nadaljevanju 3. redne seje so občinski svetniki sprejeli še Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu za občino Brežice – SDOPN5 (odprava napak v besedilnem delu občinskega prostorskega načrta) , Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje trgovskega objekta ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-130 (umeščanje trgovskega objekta in nove lokalne ceste) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu za objekt vinogradniška vila Stara vas - Ap 1376 (legalizacija in delna sanacija območja razpršene gradnje) ter sprejeli Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje med občino Brežice in občino Kozje. Občini Brežice in Kozje sta prejeli predlog Ministrstva za okolje in prostor ter Geodetske uprava RS  glede poteka dela njune meje. Obe občini sta predlagateljema sporočili spremembo predloga o poteku občinske meje – Občini Kozje je po spremembi meje pripadla cesta, ki jo sicer že vzdržuje.

Potrjen je bil tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice ter Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju april – junij 2019, ki velja, dokler ne bo sprejet proračun za leto 2019.

3 seja OS13 seja OS3