Gumb išči|

Zapri iskalnik

24.07.2019 / Javna naročila

Fekalna kanalizacija Nova vas pri Mokricah

Deli na FBNatisni

Občina Brežice ponovno objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na izgradnji fekalne kanalizacije Nova vas pri Mokricah

Predmet javnega naročila je izvedba sekundarne fekalne kanalizacije za tri ulice v Novi vasi pri Mokricah, ki še nimajo rešene odvajanja fekalnih voda.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00248– Reševanje problematike odpadne vode v občini Brežice".

Rok za oddajo ponudb: 8. avgust 2019 do 12.00 uri

Odpiranje ponudb (javno): 8. avgust 2019 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za oddajo ponudbe

Popisi del

Obrazci

Vzorec pogodbe

Tehnična dokumentacija