Gumb išči|

Zapri iskalnik

29.07.2019 / Javna naročila

Modernizacija cest v krajevnih skupnostih občine Brežice

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za ibor izvajalcel del na obnovi več cest po krajevnih skupnostih občine Brežice

Javno naročilo je sestavljeno iz štirih ločenih sklopov in sicer:    
Sklop 1: Modernizacija cest v KS Bizeljsko (JP 527391 Dramlja (Sodič)
Sklop 2: Modernizacija cest v KS Sromlje (JP 526671 – Silovec)
Sklop 3: Modernizacija cest v KS Globoko (LC 024561 Bojsno - Dednja vas)
Sklop 4: Modernizacija cest v KS Pečice (LC 181011 Močnik Osredek)

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice in sicer:
Sklop 1: Proračunska postavka 00522 – Modernizacija JP 527391 Dramlja (Sodič)«
Sklop 2: Proračunska postavka »00179 - Modernizacija cest v KS Sromlje«
Sklop 3: Proračunska postavka »00453 - Modernizacija cest v KS Globoko«
Sklop 4: Proračunska postavka »»00442 – Modernizacija cest v KS Pečice«

Rok za oddajo ponudb: 13. avgust 2019 do 14.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 13. avgust 2019 ob 14.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Popisi del

Obrazci

Vzorec pogodbe