Gumb išči|

Zapri iskalnik

20.09.2019 / Javna naročila

Investicijsko vzdrževalna dela na omrežju javne razsvetljave v občini Brežice

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca investicijsko-vzdrževalnih del na omrežju javne razsvetljave

Predmet javnega naročila je zamenjava neustreznih svetilk skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13), popravilo temeljev, barvanje in nadvišanje drogov javne razsvetljave na območju občine Brežice.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00205 – Obnova javne razsvetljave po občini Brežice".

Rok za oddajo ponudb: 30. september 2019 do 14.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 30. september 2019 ob 14.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Popis del

Obrazci

Vzorec pogodbe