Gumb išči|

Zapri iskalnik

17.12.2019 / Sporočila za javnost

Predloga proračuna za leti 2020 in 2021 bosta v javni razpravi do 8. januarja 2020

Deli na FBNatisni

Občinski svet Občine Brežice je na 10. redni seji odločili, da sta predloga odlokov o proračunu Občine Brežice za leto 2020 in za leto 2021 primerna za nadaljnjo obravnavo, zato sta bila dana v javno razpravo do vključno 8. januarja 2020. V času javne razprave lahko vsi zainteresirani (krajevne skupnosti, društva, posamezniki, ipd.) podajo svoje predloge in pripombe na predloga proračuna za leto 2020 in leto 2021.

Kako oddati pripombe ali predlog za proračuna v času javne razprave?

Pripombe na predlog proračunov Občine Brežice za leto 2020 in za leto 2021 se oddajo v pisni obliki in sicer se lahko pošljejo po elektronski pošti na naslov ,  po navadni pošti na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali se oddajo osebno (pisno) v sprejemni pisarni občine (pritličje, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice).

O predlogih proračunov 2020 in 2021

Proračun je temeljni dokument občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za obdobje enega leta oz. dveh let – za izvajanje nalog občine in za investicije. Cilj je predlagati takšen proračun, ki bo v okviru danih možnosti finančno vzdržen ter bo zagotavljal izvajanje rednih zakonskih nalog in tekoče delo občine.

V predlogu proračuna Občine Brežice za leto 2020 so predvideni PRIHODKI OBČINE v višini 27,8 milijona evrov in ODHODKI OBČINE v višini 31,3 milijona evrov. Načrtovana sredstva za investicije znašajo 12,8 milijona evrov ali dobrih 40% celotnega proračuna.

V predlogu proračuna Občine Brežice za leto 2021 so predvideni PRIHODKI OBČINE v višini 32,9 milijona evrov in ODHODKI OBČINE v višini skoraj 34 milijonov evrov. Načrtovana sredstva za investicije znašajo 14 milijonov evrov ali dobrih 40,1% celotnega proračuna.

Proračuna ohranjata sredstva za različne pomoči občanom, za delovanje javnih zavodov, društev ter ostalih nevladnih organizacij, kljub temu, da se višajo določeni stroški občine.

Večje investicije v letih 2020 in 2021 – v dveh letih za 26,8 milijona investicij

V naslednjih letih načrtuje občina sredstva za izvedbo naslednjih večjih investicij – za obnovo železnega mosta čez reko Krko, obnovo lesenega mosta v Cerkljah ob Krki, gradnjo vrtca pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, dograditev vrtca in OŠ Artiče, za energetske sanacije večjih javnih stavb v lasti občine, za gradnjo kolesarskih stez Brežice-Krška vas in Brežice- Trnje-Dobova, za gradnjo in obnovo vodovodov ter številne manjše investicije po vseh krajih brežiške občine.