Gumb išči|

Zapri iskalnik

12.02.2020 / Zanimivo

Evropska sredstva za projekt Mladinskega centra Brežice pod nazivom MI! - mladinski inkubator

Deli na FBNatisni

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (enota Mladinski center Brežice) je prejel rezultate javnega razpisa »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«. Z javnim razpisom se zagotavlja trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za njihovo večjo zaposljivost, kot tudi aktivno državljanstvo. Spodbuja se inovativne oblike mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki bodo imele tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike.

Za sofinanciranje je odobrenih 10 projektov v skupni višini 2.008.739,23 EUR, od tega 834.187,96 EUR v vzhodni kohezijski regiji in 1.174.551,27 EUR v zahodni kohezijski regiji. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Med njimi tudi trije projekti vzhodne kohezijske regije,  med katerimi tudi projekt Mladinskega centra Brežice, t.i. MI! – mladinski inkubator, katerega vrednost je 176.909,68 EUR, kar je 4,7 x letnih programskih sredstev, ki jih zavod prejme za področje mladine.

MI MC.jpg

MI! – mladinski inkubator omogoča mladim pridobivanje znanj in kompetenc za aktivno državljanstvo, s poudarkom na aktivnem sooblikovanju programov in sodelovanju s trgom dela. Z mladimi bomo pripravili analizo kariernih odločitev v mladinskem kontekstu zbrane v gradivu „Življenje mladih in njihovi izzivi zaposlovanja v regiji”; strateški dokument na področju mladine: Strategija na področju mladih in mladinske politike v regiji, razvili program usposabljanj mladinskega inkubatorja, krepili zaposlitvene možnosti preko praktičnega dela. Razvit program bo za mlade vključujoč, omogočal bo osebni in profesionalni razvoj, povezovanje mladinskega dela z deležniki v okolju z namenom njihove zaposlitve. V aktivnosti usposabljanja bomo vključili vsaj 39 mladih vsaj v 90-urno usposabljanje, zaposlili 25 mladih (od 15 do 29 let).

Preko aktivnosti se bodo mladi na podlagi lastnih prizadevanj vključevali v družbo, krepili svoje kompetence in prispevali k razvoju skupnosti. Mladi bodo tekom projekta prevzeli odgovornost, se učili načrtovanja, sprejemanja odločitev in krepili številne druge državljanske in socialne kompetence. Z vključevanjem bomo krepili mladinskih prostor, saj bomo preko tega raznim skupinam mladih omogočili, da ga oblikujejo in delajo pestrejšega, takšnega, ki bo odgovor na potrebe mladih, ki postajajo oblikovalci svoje prihodnosti. Tu se bomo povezovali z drugimi organizacijami, ki aktivno ali preko posrednih aktivnosti vključujejo mlade, to so: Univerza v Mariboru – Fakulteta za turizem, Zavod za zaposlovanje RS, Občina Brežice, Društvo študentov Brežice, MKC Maribor z namenom razvoja vsebin usposabljanj, izmenjave dobrih praks, možnosti skupnega razvoja in izvajanja ustreznih storitev na področju mladinskega dela.

 

Posebni cilji, ki jih bomo dosegli v roku 2 let (1.2.2020–15.9.2022):

 

1. analiza kariernih odločitev v kontekstu mladinskega dela predstavljena v gradivu »Življenje mladih in njihovi izzivi zaposlovanja v regiji«;

2. izdelava strategije na področju mladih in mladinske politike v regiji;

3. vzpostavili program usposabljanj mladinskega inkubatorja, ki bo odgovor na potrebe mladih in trga dela v regiji;

3. redno izvajanje vzpostavljenega programa usposabljanj mladinskega inkubatorja v okviru že ustanovljene Mladinske zadruge UP kot socialnega podjetja (nadgradnja predhodnega projekta Priložnosti in izzivi mladih v Posavju (PIMP) in povezovanje z deležniki;

4. ustvarjanje delovnih mest za osebe iz ciljne skupine mladih in zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov.

 

Rezultati:

     1. vključitev vsaj 39 mladih vsaj v 90-urno usposabljanje;

     2. zaposlitev 65 % od 39 mladih oz. 25 mladih (od 15 do 29 let) v mladinskem sektorju ali

       drugje;

     3. analiza kariernih odločitev v mladinskem kontekstu, zbrane v gradivu „Življenje mladih in  njihovi izzivi zaposlovanja v regiji”;

     4. dokument Strategija na področju mladih in mladinske politike v regiji;

     5. program usposabljanj mladinskega inkubatorja.

 

 

Matejka Gerjevič,

Vodja projekta