Gumb išči|

Zapri iskalnik

12.02.2020 / Sporočila za javnost

Dan odprtih vrat na Občini Brežice

Deli na FBNatisni

Občina Brežice se je 12. februarja pridružila vseslovenski akciji Dan odprtih vrat, ki je potekala po številnih občinah po Sloveniji na pobudo Skupnosti občin Slovenije. Direktorica občinske uprave mag. Gordana Radanovič je obiskovalce pozdravila in jih spomnila, da so vrata občine vsak dan odprta za njihova vprašanja in pobude, saj je občina tu zaradi občanov. Predstavljeni so bili programi, namenjeni višji kakovosti življenja starejših v občini, podžupanja Mila Levec pa je predstavila načrte občine za v prihodnje – občina bo nadaljevala z enakomernim razvojem vseh 20 krajevnih skupnosti in investicijami v vrtce, vodovode, kanalizacijo in cestno infrastrukturo.

Po besedah podžupanje so večji načrtovani večletni projekti v letih 2020 in 2021: obnova železnega mosta čez Krko, obnova lesenega mosta v Cerkljah ob Krki, gradnja vrtec v Artičah in v Dobovi, 16 projektov participativnega proračuna v višini 200.000 evrov, širitev Obrtne cone Dobova, cca 10 ha novih zazidljivih površin, nadaljevanje revitalizacije objekta bivšega Doma upokojencev Brežice, gradnja pločnika Kalin-Obrežje, nadaljevanje posodabljanja nogometnega stadiona, obnove vodovodov ter priprava in gradnja kolesarskih stez Brežice-Dobova in Brežice-Krška vas. Med projekti je tudi širitev prostorov za Zdravstveni dom Brežice in za lekarno, ureditev Vodovodnega stolpa in ureditve ob HE, občina želi novi turistični produkti in zanimivosti.

DOV.jpg

Direktorica je predstavila organiziranost občine in naloge posameznih oddelkov, izpostavila je cilj občine, da še izboljša svojo odzivnost. V nadaljevanju je namestnik vodje Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Roman Matjašič predstavil programe, ki jih občina sofinancira in so namenjeni višji kakovosti življenja starejših v občini. Občina Brežice se zaveda demografske slike, ki jo uvršča med starejše občine v Sloveniji,  v občini beležimo 5.393 občanov, ki so dopolnili 65 in več let.

DSC_4343.JPG

Že uveljavljeni programi za starejše v občini:

 • podpora letnim programom treh društev upokojencev s poudarkom na programom Starejši za starejše;
 • podpora izvajanja programa Večgeneracijski center Posavje, enote Brežice: v letu 2019 izvedenih 888  ur programa, vključeni 5.696 udeležencev, 65 prostovoljcev
 • podpora izvajanja programa Sopotniki: v letu 2019 opravljenih 834 prevozov; oddelanih je bilo 1.614 prostovoljskih ur in prevoženih je bilo 36.408 kilometrov. V bazo uporabnikov smo do konca decembra sprejeli 239 starejših občanov;
 • podpora programov ostalih nevladnih organizacij (društev, klubov, …) v katere se vključujejo starejši občani na področju kulture, športa, turizma ...

 

Zakonske obveznosti občine do starejših:

 • sofinanciranje institucionalnega varstva nameščenim osebam, glede na socialni položaj (v letu 2019 85 oskrbovancev);
 • sofinanciranje družinskega pomočnika (v letu 2019 25 družinskih pomočnikov);
 • sofinanciranje pomoči na domu (v letu 2019 89 oseb vključenih);
 • subvencioniranje oskrbe starejših na daljavo oz. t.i. e-oskrbe.

 

Usmeritve občine na področju skrbi za starejše v letih 2020 in 2021:

 • krepitev pomoči na domu - v letu 2019 povišali za 25 uporabnikov, v 2020 dodali 35.000 EUR za najmanj enako število dodatnih uporabnikov;
 • izdelava Strategije dolgoživosti v občini z akcijskim načrtom - v letu 2019 v sklopu projekta "Pametne vasi" izdelali Analizo starejših na podeželju, nadaljujemo s celostnim pregledom in izdelavo akcijskega načrta;
 • spodbujanje izvajanja socialnega servisa s celostno podporo starejšim in odzivu na njihove potrebe za podaljševanje bivanja na domu v domačem okolju;
 • povezovanje podpornih storitev za starejše znotraj prenovljenega objekta bivšega doma upokojencev - t.i. Srebrna hiša;
 • krepitev aktivnosti za vključevanje v e-oskrbo - skupaj s podjetjem Bibo, ki predstavlja paket Telekoma "Varni in povezani".

 

Sodelavec Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Damjan Žerjav je predstavil novi evropski projekt Stavi na zdravje, ki je namenjen športu kot rekreaciji ter raziskovanju motiviranosti za rekreacijo. Poleg ciljne skupine mladih v starosti med 15 in 19 let ter med 24 in 29 leti bodo posamezne aktivnosti namenjene širši zainteresirani javnosti, ki se bo lahko spoznala s pomembnostjo gibanja za zdravje in boljše počutje.

V sklopu projekta bo predvidoma meseca marca potekala rekreacija z vodeno vodno vadbo za starejše prostovoljce in ostale o čemer bo občina obveščala preko spletne strani in časopisa Posavski obzornik.

 

DSC_4335.JPGDSC_4341.JPGDSC_4347.JPG