Gumb išči|

Zapri iskalnik

20.02.2020 / Javna naročila

Preplastitev dela regionalne ceste R3-675/1481 ter izgradnja pločnika v naselju Obrežje

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na obnovi dela regionalne ceste R3-675 - naselje Obrežje

Predmet javnega naročila je preplastitev regionalne ceste  R3-675/148 Mokrice – Obrežje – Slovenska vas (od km 1,500 do km 2,687) ter izgradnja hodnika za pešce ob cesti (od km 1,504 do km 2,645) v naselju Obrežje, kar predstavlja 1. in 2. fazo projekta. 3. faza projekta ni predmet tega javnega naročila.

Naročnika javnega naročila sta:
 Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (soinvestitor) in
 RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (investitor)

Javno naročilo se financira iz:
-    proračuna Republike Slovenije – NRP projekt št. 2431-17-0018 Obnova vozišč državnih cest - v predvidenem obsegu 61,29 % pogodbene vrednosti in
-    proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00452 – Izgradnja pločnika Kalin-Obrežje" v predvidenem obsegu 38,71 % pogodbene vrednosti (NRP OB009-17-0032).

Rok za oddajo ponudb: 12. marec 2020 do 12.00 ure - PODALJŠANO

Odpiranje ponudb (javno): 12. marec 2020 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RD

Sprememba RD

Popis del A - odklenjen (TK_1faza - pločnik)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Vzorec pogodbe

Obrazci

Projektna dokumentacija    PD1    PD2     PD3