Gumb išči|

Zapri iskalnik

16.03.2020 / Sporočila za javnost

Javna razgrnitev OPPN za stanovanjsko gradnjo na Kaptolu v Dobovi - objava spremembe

Deli na FBNatisni

Občina Brežice zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa objavlja spremembo javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo Dobova Kaptol - sever, DOB-07.

Občina Brežice zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa objavlja spremembo javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo Dobova Kaptol - sever, DOB-07, ki bo potekala od 16. 3. 2020 do vključno 15. 4. 2020. Gradivo je objavljeno na spletni strani na naslovu www.brezice.si/sl/prostor.

Predmet prostorskega akta se nanaša na gradnjo devetih enostanovanjskih stavb s spremljajočimi ureditvami in infrastrukturo v severnem delu naselja Dobova.

Zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa je Občina Brežice sprejela preventivne ukrepe v skladu z navodili pristojnih državnih institucij, katerim se prilagodi tudi način izvedbe javne razgrnitve in javne obravnave tega akta. Gradivo prostorskega akta se javno objavi na spletni strani občine, zainteresirane, ki želijo pridobiti več informacij in pojasnil, pa prosimo, da se obrnejo na kontaktno osebo Tanjo Rus (tel. št. 07/620 55 71, e-pošta: tanja.rus@brezice.si), s katero dogovorijo način vpogleda in podajanja informacij glede na trenutna navodila in preventivne ukrepe.

Pisne pripombe in mnenja na prostorski akt lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo pisno po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski naslov obcina.brezice@brezice.si. Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na zgoraj navedeni spletni strani ter na občinski oglasni deski Oddelka za prostor.

 

Javno naznanilo