Gumb išči|

Zapri iskalnik

12.03.2020 / Javna naročila

Preureditev podstrešja OŠ Dobova

Deli na FBNatisni

Občina bRežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na preureditvi podstrešja OŠ Dobova

Predmet javnega naročila je preureditev praznega podstrešja OŠ Dobova za potrebe izvajanja dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00423 – Vzdrževanje in obnova objektov-vrtci".

Javno naročilo je povezano s projektom javno-zasebnega partnerstva »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občine Brežice«. Za operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Rok za oddajo ponudb: 2. april 2020 do 12.00 ure - PODALJŠANJE

Odpiranje ponudb (javno): 2. april 2020 ob 12.05 uri - spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN - ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Popis del

Projektna dokumentacija

Vzorec pogodbe

Obrazci