Gumb išči|

Zapri iskalnik

15.03.2020 / Koronavirus

PREKLIC obvestila o dežurnem varstvu otrok

Deli na FBNatisni

Občina Brežice preklicuje odvestilo o dežurnem varstvu otrok zaradi odločitve Vlade Republike Slovenije, ki od 16. marca 2020 do preklica zapira vse vrtce in šole. Z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih bo od 16. 3. 2020 je prepovedano zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, kar vključuje tudi prepoved organiziranja nujnega varstva otrok.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport je 15. 3. 2020 obvestilo vrtce o preklicu organizacije nujnega varstva otrok zaradi napovedanega Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, s katerim bo prenehala veljati Odredba o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 19/20 in 22/20), ki je dovoljevala organiziranje nujnega varstva otrok.

Vse šole in vrtci bodo od 16. marca 2020 do preklica zaprti, prepovedano bo tudi zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, in sicer v:

- vrtcih,

- osnovnih šolah,

- osnovnih šolah s prilagojenim programom,

- glasbenih šolah,

- zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, razen tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,

- srednjih šolah,

- višjih strokovnih šolah,

- domovih za učence,

- dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito,

- organizacijah za izobraževanje odraslih,

- študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu in študentskih družin ter študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter

- univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Novi odlok ne dovoljuje več organizacije nujnega varstva otrok, prepoved pa velja do prenehanja razlogov zanjo, kar bo ugotovila vlada s sklepom, ki ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

___________________________________________________________________________________

PREKLIC SPODNJEGA SPOROČILA (15. 3. 2020 ob 15.40)

Vse starše otrok, ki so vključeni v predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje, obveščamo, da bo samo za NUJNE PRIMERE, v dogovoru na nivoju občine, župana in Civilne zaščite, organizirano varstvo predšolskih otrok in otrok do vključno 5. razreda.

Starši svoje potrebe po varstvu sporočite na objavljene naslove matičnega vrtca oziroma šole, ki jo otrok sicer obiskuje, do nedelje, 15. 3. 2020 do 10. ure. Varstvo bo organizirano centralno v Brežicah.

Sprejemali bomo le zdrave otroke staršev, ki so dolžni opravljati delo pri delodajalcu in to izkazujejo s pisnim potrdilom/izjavo delodajalca. Nujne primere poklicev smo določili na podlagi okrožnice MIZŠ, civilne zaščite in kriznega štaba naše občine:

 • Zaposlenih v zdravstvu;
 • Policiji;
 • Vojski;
 • Zaporih;
 • Komunalnih službah;
 • Živilskih trgovinah;
 • Lekarnah;
 • Domovih za ostarele;
 • Dežurne v šolah in vrtcih;
 • Redarstvih in
 • Službah civilne zaščite.

 

V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposeln, možnost varstva zaradi ne nujnih del,...), drugi pa v navedenih poklicih, MORA biti OTROK DOMA. Brez potrdila/izjav delodajalca otroka v varstvo NE bomo sprejeli.

 

Prosimo vas, da z VSO SKRBNOSTJO presodite ali varstvo zares potrebujete ali lahko otroka kljub vsemu zaupate v drugo varstvo.

 

Ob sprejemu v varstvo bomo uvedli poostreno higieno ter poseben protokol prihoda in odhoda otrok ter odraslih. Prosimo, da upoštevate naša navodila in pravila, v okviru katerih bomo delovali v kriznih razmerah. O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko naše spletne strani.

 

OSTANIMO DOMA, OSTANIMO ZDRAVI, REŠUJMO ŽIVLJENJA!