Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

08.05.2020 / KS Brežice

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje društev KS Brežice v letu 2020.

Deli na FBNatisni

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje društev...

V Javnem razpisu za sofinanciranje društev KS Brežice v letu 2020, Štev. dok.: 12/2020, ki je bil objavljen dne 4. 3. 2020, se na podlagi sklepa o podaljšanju roka za oddajo vlog, sprejetega na 3. dopisni seji sveta KS Brežice dne, 4. 5. 2020 zaradi ukrepov, povezanih z razglašeno epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije, 8. točka spremeni tako, da glasi:


»8. Rok za predložitev vlog in način predložitve:
Vloge morajo prijavitelji poslati s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: KS Brežice, CPB 18, 8250 BREŽICE, najkasneje do 10. 9. 2020 za projekte, ki so že bili izvedeni in za projekte, ki še bodo izvedeni v letu 2020.


Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko.


Vloge morajo biti oddane pisno v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za sofinanciranje društev KS Brežice za leto 2020«.


Vsa ostala določila javno objavljenega Javnega razpisa za sofinanciranje društev v KS Brežice v letu 2020 z dne 4. 3. 2020 ostajajo nespremenjena.

 

Sprememba razpisa.

Povezava do razpisa.

 

Alenka Černelič Krošelj
Predsednica sveta KS Brežice